KGR.6833.2.29.2017

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 28/32 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mazurskiej obejmującej działkę o oznaczeniu geodezyjnym nr 3883/79 o pow. 15 m2, k.m. 3, obręb Halemba, zapisanej przed wywłaszczeniem w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej pod nr GL1S/00050747/1. Przedmiotowa nieruchomość na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska nr 85-17 z dnia 27.02.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. rozbudowa ulicy Mazurskiej wraz z odwodnieniem i oświetleniem w Rudzie Śląskiej – Halembie stała się własnością Gminy Ruda Śląska.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Rafał Frank  - tel. 322-449-000 do 010 wew. 2161.

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ruda Śląska wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za udział 28/32 części nieruchomości położonej w Rudzie Śląskiej przy ul. Mazurskiej (...)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:24.06.2020 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Duńska
Data na dokumencie:24.06.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:24.06.2020 08:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 24