AU.6721.1.2019

Dokumentacja projektowanych zmian, w zakresie dotyczącym ustaleń tekstowych dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, udostępniona w związku z wystąpieniem o opinie oraz uzgodnienia w myśl art. 17 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r., poz. 293):

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – Goduli, w rejonie ulicy Wincentego Lipa, zatwierdzonego uchwałą nr PR.0007.91.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 maja 2018 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 3797,
  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska w obszarze zlokalizowanym w Rudzie Śląskiej – pomiędzy ulicą Zabrzańską, ulicą 1 Maja, autostradą A4 oraz wschodnią granica miasta Ruda Śląska, zatwierdzonego uchwała nr PR.007.59.2018 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 marca 2018 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Śl., poz. 2701.

Dodatkowych informacji udziela: Pan Jakub Kowol - tel. 32 244 90 00, wew. 3192

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opiniowanie i uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:25.06.2020 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:25.06.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:01.07.2020 14:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 437