EO.4431.6.2020

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.), Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza informacje dotyczące podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby dzieci w 2020 r.

  1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 10 460,13 zł.
  2. Statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju wynosi 56.
  3. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach publicznych wynosi ogółem 4299.
  4. Statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
    w przedszkolach publicznych wynosi 62.

Aktualizacja powyższych danych nastąpi w terminach przewidzianych w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Aleksandra Skuczeń - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 8619

...............................................

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.), Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, po dokonaniu aktualizacji, o której mowa w art. 44 ust. 1 i 2 ww. ustawy (w oparciu o plan dochodów i wydatków według stanu na dzień 31 maja 2020 r.) wynosi 10 468,17 zł.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Aleksandra Skuczeń - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 8619

.......................................................

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 17 z późn. zm.) Prezydent Miasta Ruda Śląska ogłasza, że podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli, po aktualizacji o której mowa w art. 44 ust. 1 i 3 ww. ustawy (w oparciu o plan dochodów i wydatków według stanu na dzień 30 września 2020 r.) wynosi 10 536,16 zł.

Statystyczna liczba dzieci, po aktualizacji, o której mowa w art. 11 ust. 2 ww. ustawy wynosi odpowiednio:

- statystyczna liczba wszystkich dzieci: 4 264,33

- statystyczna liczba dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: 63

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju: 48

Dodatkowych informacji udziela: Pani Kamila Kulpok - tel. 32 244 90 00, wew. 8620

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2020 r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:30.06.2020 12:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Piecko
Data na dokumencie:30.06.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:29.10.2020 08:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 57