Uchwała Nr 947/LI/2005 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 22.12.2005 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz rodzinnych domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Ruda Śląska oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli
za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 10 z dnia 06.02 2006 r. poz. 380

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych oraz rodzinnych domach dziecka, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska
Informację opublikował:Ewa Mathauschek
Data publikacji:10.02.2006 15:34
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.12.2005
Informację aktualizował:Anna Petri
Data aktualizacji:07.07.2009 11:12
Liczba wyświetleń dokumentu: 254