Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych EGiB

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

lub

Biuro Geodety Miasta - parter, pok. 25, 26

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty:

-    wniosek – formularz 8.2.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

 

Opłaty:

Stawki zróżnicowane – opłata zgodnie z załącznikiem nr 1 do Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.), wnoszona w kasie Urzędu – budynek „A”, parter pok. 13 lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

Nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17.05.1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 276 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji (Dz.U. z 2020, poz. 1372),

- Ustawa z dn.14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 1960, Nr 30, poz.168 z późn. zm.).

Kontakt:

tel.: 32 244 90 00, wew. 5250


 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udostępnienie raportów tworzonych na podstawie bazy danych
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:26.08.2020 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:Jarosław Weremczuk
Data na dokumencie:26.08.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 10:50
Liczba wyświetleń dokumentu: 110