Brak sprzeciwu do zgłoszenia – ul. Wawrzyńca Szczudlaka

AU.6743.5.90.2020

Na podstawie art. 30 a pkt 3) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w stosunku do zgłoszenia z dnia 18.09.2020 r., polegającej na budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla projektowanych i będących w budowie zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej przy ul. Wawrzyńca Szczudlaka w Rudzie Śląskiej na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym, 3017/2600, 3025/2600, 1842/176, 2215/183, 2911/177 w dniu 29.10.2020 r. upłynął termin na wniesienie sprzeciwu.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Magdalena Żegleń - tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.: 3203

.........................................................

Zgłoszenie budowy - ul. Wawrzyńska Szczudlaka

AU.6743.5.90.2020

Na podstawie art. 30a pkt 1) ustawy Prawo budowlane Prezydent Miasta informuje, że w dniu 18.09.2020 r. Active Developer Tomasz Bereta, dokonał zgłoszenia „budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla projektowanych i będących w budowie zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej i bliźniaczej oraz rozbiórka istniejącego i budowa nowego przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Mikołowskiej 32A i ul. Wawrzyńca Szczudlaka w Rudzie Śląskiej na działkach oznaczonych numerem geodezyjnym 3005/2600, 3006/2600, 3007/2600, 3008/2600, 3009/2600, 3010/2600, 3011/2600, 3012/2600, 3013/2600, 3014/2600, 3015/2600, 3016/2600, 3017/2600, 3018/2600, 3019/2600, 3020/2600, 3021/2600, 3022/2600, 3023/2600, 3024/2600, 3025/2600, 3026/2600, 1842/176, 2215/183, 2691/177, 2466/177”.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Magdalena Żegleń - tel. kontaktowy: 32 244 90 00 do 10 wew.: 3203

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Brak sprzeciwu do zgłoszenia budowy - ul. Wawrzyńska Szczudlaka
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:22.09.2020 14:21
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:30.10.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:30.10.2020 10:52
Liczba wyświetleń dokumentu: 136