Działając zgodnie z treścią art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 908 z późniejszymi zmianami), dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania.

Powyższe dokumenty są w dniach od 04.11.2020  r. do 18.12.2020 r. wyłożone do publicznego wglądu w formie elektronicznej oraz w siedzibie Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska przy pl. Jana Pawła II 6, pokój nr 311 w godzinach od 10:00 do 13:00.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 908 z późniejszymi zmianami), osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do Projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska w terminie do 45 dni od pierwszego dnia publicznego wyłożenia dokumentów. Wnioski winny być wnoszone w formie pisemnej lub ustnej do protokołu, w siedzibie Urzędu Miasta Ruda Śląska – Wydział Gospodarki Komunalnej, pokój nr 311, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: gkos-rek@ruda-sl.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski powinny zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz przedmiot uwagi lub wniosku.

Prezydent Miasta, jako organ opracowujący dokument, rozpatruje uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Rada Miasta Ruda Śląska uchwali Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia Projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska (art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych).

Dodatkowych informacji udziela: Pan Marcin Lis - tel. 32 244 90 00 do 010, wew. 3110

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Konsultacje dotyczące Projektu planu budowy ogólnodostępnych stacji ładowania na terenie Gminy Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
04.11.2020 12:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Kuberek
Data na dokumencie:
04.11.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
04.11.2020 13:03

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 1854