W załączeniu Projekt Budżetu Miasta na 2021, przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.468.2020 z dnia 13 listopada 2020 r.

Ponadto przedstawiam uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- Uchwała Nr 4200/V/197/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok wraz z uzasadnieniem,

- Uchwała Nr 4200/V/198/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Miasta Ruda Śląska,

- Uchwała Nr 4200/V/199/2020 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2021-2041.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Aleksandra Izydorczyk - tel. 32 244 90 00, wew. 2030

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2021 r.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:16.11.2020 09:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Aleksandra Izydorczyk
Data na dokumencie:16.11.2020
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:21.12.2020 09:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 330