Zarządzenie NR SP.0050.2.296.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020-2023, których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Zmieniono zarządzeniem:

NR SP.0050.2.209.2021 z dnia 16 lipca 2021 r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania Komisji Konkursowych opiniujących oferty złożone przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w ramach ogłaszanych przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska otwartych konkursów ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w latach 2020-2023, których realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.11.2020 09:11
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
13.11.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
21.07.2021 08:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 156