Zarządzenie NR SP.0050.2.315.2020 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych na 2021 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku działalności leczniczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, spraw społecznych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w ramach ogłoszonych na 2021 rok otwartych konkursów ofert z zakresu profilaktyki, uzależnień, ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej (...)
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.12.2020 09:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
04.12.2020
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
14.12.2020 09:22
Liczba wyświetleń dokumentu: 135