Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.
 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz PB-4 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę lub jej kopia (jeśli właścicieli jest więcej, wymagana jest solidarna zgoda wszystkich współwłaścicieli)

- określenie terminu rozpoczęcia robót rozbiórkowych (nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia robót w Urzędzie),

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.

 

Uwagi

- zgłoszeniu podlegają roboty określone w art. 31 ustawy Prawo budowlane,

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, Prezydent miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:PB-4 - zgłoszenie rozbiórki
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:05.03.2021 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:Daniel Nowok
Data na dokumencie:05.03.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:05.03.2021 12:02
Liczba wyświetleń dokumentu: 18