Informacje dotyczące budżetu obywatelskiego na 2022 r.

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rada Miasta Ruda Śląska podjęła uchwałę nr PR.0007.41.2020 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego miasta Ruda Śląska. Uchwałą tą określono zasady realizacji budżetu obywatelskiego oraz wprowadzono obowiązujące wzory formularzy - udostępnione poniżej, które należy stosować zgłaszając projekt do budżetu obywatelskiego (pod rygorem nieważności wniosku) oraz określono wzór karty do głosowania na zadania w budżecie obywatelskim.

W dniu 14 maja 2021 r. Prezydent Miasta podjął zarządzenie nr SP.0050.1.34.2021 w sprawie realizacji w Mieście Ruda Śląska Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Zarządzeniem określono wysokość środków przeznaczonych na projekty wybrane do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2022 r. oraz ustalono harmonogram realizacji budżetu.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Agnieszka Tetkowska - tel. 32-244-90-00 do 10, wew. 1370.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budżet obywatelski na 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:19.05.2021 15:03
Wytworzył lub odpowiada za treść:Liliana Moskała-Zydra
Data na dokumencie:19.05.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:19.05.2021 15:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 17