W załączeniu Projekt Budżetu Miasta na 2022 r. przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta nr SP.0050.3.443.2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Ponadto przedstawiam uchwały V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej:

- Uchwała Nr 4200/V/178/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałem informacyjnym,

- Uchwała Nr 4200/V/179/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok Miasta Ruda Śląska,

- Uchwała Nr 4200/V/180/2021 V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 13 grudnia 2021 r.

w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ruda Śląska na lata 2022 – 2041.

Dodatkowych informacji udziela: Pani Aleksandra Izydorczyk - tel. 32 244 90 00, wew.2030

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budżetu na 2022 rok
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Barbara Cholewka
Data publikacji:15.11.2021 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.11.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:16.12.2021 08:53
Liczba wyświetleń dokumentu: 493