Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 6.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- deklaracja o wysokości dochodu za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku członków gospodarstwa domowego (zał.1 druk dołączony do wniosku 6.1),

- oświadczenie o  stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (zał. 2 druk dołączony do wniosku 6.1),

- oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (zał. 3 druk dołączony do wniosku 6.1).

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest po złożeniu kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Uchwała nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 roku  w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska,

Zarządzenie nr SP.0050.2.456.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.10.2014 w sprawie określenia zasad pobierania kaucji mieszkaniowych.

Uwagi

Wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

Informacji dotyczącej połączeń lub podziałów lokali mieszkalnych lub ich części udziela Wydział Spraw Lokalowych, pokój 232 ( II piętro), tel. 32 244 90 00,  wew. 2320

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przywrócenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego po spłacie zaległości
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
10.02.2022 12:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:
17.12.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
10.02.2022 12:08

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 105