Przydział lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub śmierci najemcy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 6.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- deklaracja o wysokości dochodu za okres pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku członków gospodarstwa domowego (zał.1 druk dołączony do wniosku 6.1),

- oświadczenie o  stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego (zał. 2 druk dołączony do wniosku 6.1),

- oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (zał. 3 druk dołączony do wniosku 6.1),

- zaświadczenie Ośrodka Pomocy Społecznej o wysokości przyznanych świadczeń z ostatnich
3 miesięcy,

- wyrok o rozwodzie lub separacji sądowej (w przypadku uzyskania rozwodu/separacji),

- zrzeczenie się najemcy praw do mieszkania ( w przypadku wyprowadzenia się najemcy),

- akt zgonu najemcy (w przypadku jego śmierci),

- umowa najmu (w przypadku, gdy wnioskodawca wynajmuje mieszkanie),

- zaświadczenie administratora domu, że osoba pełnoletnia ujęta na wniosku nie jest najemcą lokalu mieszkalnego,

- wyrok sądowy o eksmisji.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłat.

Termin załatwienia

Sprawa załatwiana jest po złożeniu kompletnego wniosku.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

Uchwała nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 roku  w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska,

Zarządzenie nr SP.0050.2.456.2014 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 17.10.2014 w sprawie określenia zasad pobierania kaucji mieszkaniowych.

Uwagi

Wniosek podlega ocenie pod względem zgodności zawartych w nim danych z kryteriami określonymi w Uchwale nr PR.0007.76.2021 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26.05.2021 roku w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Ruda Śląska.

Kontakt

Informacji dotyczącej wniosku o przydział lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub śmierci najemcy  udziela Wydział Spraw Lokalowych, pokój 232 ( II piętro), tel. 32 244 90 00 wew. 2320.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Przydział lokalu mieszkalnego po wyprowadzeniu się lub śmierci najemcy
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
06.06.2022 08:44
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:
17.12.2021
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
06.06.2022 08:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 366