Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Gospodarki Komunalnej – III piętro, pokój 314

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 12.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- przetłumaczony na język polski akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon,

- przetłumaczony na język polski dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie, że zgon nie nastąpił na skutek choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy, w przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon,

- upoważnienie od wnioskodawcy dla firmy przewożącej zwłoki lub szczątki ludzkie,

- zaświadczenie firmy o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- zgoda administratora cmentarza na pochowanie zwłok.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

Do trzech dni.

 

Uwagi

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej pobiera opłatę za wydanie postanowienia na sprowadzenie zwłok/szczątków ludzkich zmarłej/go z obcego państwa do Rudy Śląskiej,

- wniosek można złożyć za pomocą faksu pod nr 32-248-75-23.

 

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Kontakt

tel. 32-244-90-00 do 10, wew. 3141

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprowadzanie zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Informację opublikował:Sabina Szczepanik - Tofil
Data publikacji:02.05.2006 13:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:Alicja Zajda
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:31.01.2020 08:42
Liczba wyświetleń dokumentu: 181