W Urzędzie Miasta Ruda Śląska sprawowana jest kontrola wewnętrzna i zewnętrzna.

 

Kontrolę wewnętrzną w Urzędzie Miasta sprawuje:

- Komisja Rewizyjna Rady Miasta,

- Prezydent Miasta, jego Zastępcy, Skarbnik Miasta oraz naczelnicy komórek organizacyjnych w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych,

- Wydział Audytu i Kontroli w zakresie przyznanych mu uprawnień,

- zespoły kontrolne powołane doraźnie przez Prezydenta Miasta lub osoby działające na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta (w tym kontrolujące również podmioty prowadzące działaność gospodarczą, organizacje pozarządowe, miejskie jednostki organizacyjne).

 

Protokoły oraz dokumentacja przebiegu i efektów kontroli prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Ruda Śląska, znajdują się w tych komórkach.

 

------------------------------------------------------------------

 

Dokumentacja kontroli zewnętrznych przeprowadzonych w Urzędzie Miasta Ruda Śląska znajduje się do wglądu w Kancelarii Urzędu Miasta (budynek A, I piętro, pok. 125)

Dostęp do protokołów może być ograniczony z uwagi na przypadki określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Ponadto prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa (art. 5 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja na temat prowadzenia kontroli w Urzędzie Miasta Ruda Śląska
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
16.11.2022 08:23
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
16.11.2022 08:23
Liczba wyświetleń dokumentu: 5263