Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne:

-  tymczasowe obiekty budowlane i inne: 1,00 zł,

-  pozostałe: 2,00 zł,

-  ogródki letnie: 3,00 zł.

b)   drogi powiatowe:

-  tymczasowe obiekty budowlane i inne: 1,50 zł,

-  pozostałe: 3,00 zł,

-  ogródki letnie: 4,00 zł.

c)   drogi wojewódzkie:

-  tymczasowe obiekty budowlane i inne: 2,00 zł,

-  pozostałe: 4,00 zł,

-  ogródki letnie: 5,00 zł.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

Uwagi

- w przypadku wniosku o przedłużenie terminu umieszczenia urządzenia obiektu lub stoiska tymczasowego, zamiast załącznika dotyczącego planu sytuacyjnego dopuszcza się złożenie oświadczenia o niezmienianiu lokalizacji obiektu lub stoiska tymczasowego (możliwość ta nie dotyczy wniosków składanych pierwszy raz w danym roku kalendarzowym).

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.48.2016 z dnia 30.04.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 1293.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Dróg i Mostów
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Data publikacji:14.06.2006 12:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Mariusz Młynarski
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:12.03.2021 14:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 465