Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.

Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter, hol główny

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 3.3 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.

 

Opłaty

17 zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa płatna w kasie Urzędu Miasta lub (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Budżetu Miasta

 

Opłaty za zajęcie 1m2 powierzchni dróg za każdy dzień zajęcia:

a)   drogi gminne:

-  kioski uliczne, przyczepy handlowe, kabiny telefoniczne, obiekty kontenerowe, pawilony sprzedaży ulicznej, urządzenia rozrywkowe i inne: 1,00 zł,

-  stoiska tymczasowe: przekrycia namiotowe, stojaki, stoiska handlowe, stoiska usługowe, stoiska reklamowe: 2,00 zł,

-  ogródki letnie: 3,00 zł,

b)   drogi powiatowe:

-  kioski uliczne, przyczepy handlowe, kabiny telefoniczne, obiekty kontenerowe, pawilony sprzedaży ulicznej, urządzenia rozrywkowe i inne: 1,50 zł,

-  stoiska tymczasowe: przekrycia namiotowe, stojaki, stoiska handlowe, stoiska usługowe, stoiska reklamowe: 3,00 zł,

-  ogródki letnie: 4,00 zł,

c)   drogi wojewódzkie:

-  kioski uliczne, przyczepy handlowe, kabiny telefoniczne, obiekty kontenerowe, pawilony sprzedaży ulicznej, urządzenia rozrywkowe i inne: 2,00 zł,

-  stoiska tymczasowe: przekrycia namiotowe, stojaki, stoiska handlowe, stoiska usługowe, stoiska reklamowe: 4,00 zł,

-  ogródki letnie: 5,00 zł.

 

Termin załatwienia

Do miesiąca, a w szczególnych przypadkach do dwóch miesięcy.

 

Uwagi

- w przypadku wniosku o przedłużenie terminu umieszczenia urządzenia obiektu lub stoiska tymczasowego, zamiast załącznika dotyczącego planu sytuacyjnego dopuszcza się złożenie oświadczenia o niezmienianiu lokalizacji obiektu lub stoiska tymczasowego (możliwość ta nie dotyczy wniosków składanych pierwszy raz w danym roku kalendarzowym).

 

Tryb odwoławczy

14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta Ruda Śląska.

 

Podstawa prawna

Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

Uchwała Rady Miasta Ruda Śląska nr PR.0007.88.2016 z dnia 23.06.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Ruda Śląska,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 1291

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i usługowych.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Wojciech Kowolik
Informację wytworzył:Mariusz Młynarski
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.06.2006 12:58

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
02.10.2017 10:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2017 10:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2015 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2013 08:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.09.2012 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2011 08:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.04.2009 09:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2009 13:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.06.2008 16:11 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:26 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.01.2008 12:24 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.09.2007 09:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 15:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 15:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 15:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2007 15:35 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek na wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych." na "Formularz"

(Bartosz Pilny)
26.09.2007 15:32 Usunięto załącznik "Karta usług."
(Bartosz Pilny)
28.02.2007 10:28 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
10.01.2007 15:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:23 Dodano załącznik "Karta usług."
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:23 Dodano załącznik "Wniosek na wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i
usługowych."

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:22 Usunięto załącznik "2. Karta usług K-KD-01"
(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:21 Usunięto załącznik "1a. Wniosek na wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i
usługowych"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:21 Usunięto załącznik "1. Wniosek na wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i
usługowych"

(Wojciech Kowolik)
29.12.2006 12:20 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:25 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:25 Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usług K-KD-01" na
"2. Karta usług K-KD-01"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek na wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych" na "1. Wniosek na wydanie
zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym obiektów
handlowych i usługowych"

(Wojciech Kowolik)
14.08.2006 11:24 Dodano załącznik "1a. Wniosek na wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i
usługowych"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:43 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:43 Dodano załącznik "Wniosek na wydanie zezwolenia na
umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych i
usługowych"

(Wojciech Kowolik)
04.08.2006 14:40 Usunięto załącznik "Wniosek na zajęcie pasa drogowego -
handel"

(Wojciech Kowolik)
27.06.2006 09:49 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
27.06.2006 09:48 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 10:23 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
16.06.2006 08:26 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:19 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:19Dodano załącznik "Wniosek na zajęcie pasa drogowego -
handel"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:18 Edycja dokumentu (Wojciech Kowolik)
14.06.2006 13:17Dodano załącznik "Karta usług K-KD-01"
(Wojciech Kowolik)
14.06.2006 12:58 Utworzenie dokumentu. (Wojciech Kowolik)