Najem gruntu pod lokalizację urządzenia reklamowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 4.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- 1 egz. mapy sytuacyjno-ewidencyjno-uzbrojeniowej w skali 1:1000 z naniesioną lokalizacją urządzenia reklamowego,

- zdjęcie terenu z naniesioną lokalizacją urządzenia reklamowego wg stanu projektowanego (wizualizacja),

- w przypadku osób prawnych oraz spółek handlowych o których mowa w kodeksie spółek handlowych kserokopia odpisu z KRS (jeżeli reprezentacja osób, które przystąpią do podpisania umowy nie wynika z KRS – dokumenty potwierdzające umocowanie tych osób do działania w imieniu Spółki),

- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości, termin może ulec przedłużeniu.

 

Uwagi

- pozytywnie rozpatrzony wniosek zakończony jest spisaniem umowy najmu pomiędzy Prezydentem Miasta a wnioskodawcą,

- umowy najmu nieruchomości w celu umieszczania reklam mogą być zawierane w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,

- w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość Skarbu Państwa, wymagana jest zgoda Wojewody.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Kodeks cywilny.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 2270, 2260, 2261 lub 2381

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Najem gruntu pod lokalizację urządzenia reklamowego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Rafał Frank
Data publikacji:11.07.2006 13:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisława Belzyt
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:10.03.2021 09:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 286