Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum ogólnokrajowe

zarządzone na dzień 15 października 2023 roku –

Informacje dla wyborców

Na spisach wyborców ujęte „z urzędu”, są osoby, które najpóźniej w dniu wyborów kończą 18 lat, dysponują pełnią praw, posiadają zameldowanie stałe lub, które na własny wniosek zostały, decyzją prezydenta miasta, ujęte w CRW.

Aby wziąć udział w głosowaniu, osoby, które nie mają pobytu stałego, które czasowo przebywają poza miejscem zameldowania na pobyt stały, czy poza miejscem zamieszkania, mogą składać wnioski o zmianę miejsca głosowania lub o ujęcie w stałym obwodzie głosowania. Wnioski o zmianę miejsca głosowania można składać do 12 października br., natomiast wnioski o ujęcie w stałym obwodzie głosowania, można składać niezależnie od zarządzonych wyborów, z zastrzeżeniem, że organ wydaje decyzję w terminie 5 dni.

Każdy wyborca może również złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, na podstawie którego w dniu wyborów może głosować w każdym, przez siebie wybranym, obwodzie głosowania, w kraju i za granicą. Wnioski o wydanie zaświadczenia
 o prawie do głosowania można składać do 12 października br.

Wyborcy niepełnosprawni, oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą głosować przez pełnomocnika lub korespondencyjnie. Termin składania wniosków
o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania upływa 6 października br. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach do dnia 2 października br.

Szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wyborców znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, a także na stronach Krajowego Biura Wyborczego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Ruda Śląska w zakładce „Wybory do Sejmu i Senatu RP – 2023 r”.

Sprawy dotyczące głosowania w wyborach realizuje Wydział Spraw Obywatelskich (tel.: 32 244 90 20, 32 244 90 19, 32 244 90 18).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja dla wyborców
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.09.2023 08:22
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Katarzyna Niedźwiecka-Długosz
Data na dokumencie:
12.09.2023
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
12.09.2023 08:22

Rejestr zmian dokumentu

Liczba wyświetleń dokumentu: 1162