Zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Finansowo-Księgowo – parter, pokój 13 i 14

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 16.3 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dowód osobisty do wglądu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 30 dni

 

Uwagi

- w zależności od przyczyny powstania nadpłaty:

a) umowa sprzedaży pojazdu lub nieruchomości (akt notarialny),

b) decyzja o kasacji pojazdu,

c) lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie nadpłaty,

- w przypadku zwrotu dokonywanego przekazem pocztowym, kwota zwrotu pomniejszana jest o opłatę pocztową.

 

Tryb odwoławczy

Strona może się odwołać od decyzji w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. pok. 13 – 5131 lub 5132

                                                pok. 14 – 5140 lub 5141

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:FK - Zwrot nadpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych
Podmiot udostępniający informację:Wydział Budżetu i Finansów
Informację opublikował:Agnieszka Wiechuła
Data publikacji:31.08.2006 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:Ewa Czapelka
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 08:37
Liczba wyświetleń dokumentu: 334