Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Zgodnie z art. 267 ust. 1. ustawy z dnia 27.08.2012 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego m.in. informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja powyższa zawiera:

a)  dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b)  dane dotyczące:

–  innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

–  posiadania,

c)  dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w powyższym zakresie od dnia złożenia poprzedniej informacji,

d)  dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e)  inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja obejmuje również wykaz jednostek budżetowych.

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2010 r. ustawy o finansach publicznych, nastąpiła zmiana dotycząca terminu sporządzania informacji o stanie mienia. Dotychczas informacja ta była elementem projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego i obejmowała okres roczny, który nie pokrywał się z rokiem budżetowym.

Nowy zapis ustawy o finansach publicznych określił, że informację o stanie mienia sporządza się do sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym rok sprawozdawczy informacji o stanie mienia jest tożsamy z rokiem budżetowym jednostki samorządu terytorialnego.

Informacja o stanie mienia Miasta Ruda Śląska składa się z pięciu części opisujących poszczególne elementy mienia w ujęciu ilościowym i wartościowym oraz zmian zachodzących w jego stanie w okresach porównawczych.

 

Dodatkowych informacji udziela: Pan Bogdan Greinert - tel. 322-449-029

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Informacja o stanie mienia komunalnego
Podmiot udostępniający informację:
Wydział Zarządzania Mieniem i Analiz
Informację opublikował:
Data publikacji:
12.12.2006 13:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:
Brak
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
11.10.2019 12:40

Rejestr zmian dokumentu

11.10.2019 12:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
25.10.2016 13:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.04.2015 11:11 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
07.05.2014 15:20 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.11.2013 14:26 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.08.2012 13:57 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
25.01.2012 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2012 10:06 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.01.2012 10:05 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
23.01.2012 10:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.06.2009 13:26 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o stanie mienia
komunalnego - stan na dzień 2008r." na "Informacja o stanie
mienia komunalnego - stan na dzień 15.12.2008r."

(Bartosz Pilny)
08.06.2009 13:14 Zmieniono tytuł załącznika z "Mienie komunalne" na
"Informacja o stanie mienia komunalnego - stan na dzień
2008r."

(Bartosz Pilny)
08.06.2009 13:11 Dodano załącznik "Mienie komunalne"
(Bartosz Pilny)
08.06.2009 12:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.03.2008 09:30 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Informacja o stanie mienia komunalnego -
stan na dzień 15.11.2003r." na "Informacja o stanie mienia
komunalnego - stan na dzień 15.11.2003r."

(Bartosz Pilny)
11.03.2008 09:28 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Informacja o stanie mienia komunalnego -
stan na dzień 15.11.2004r." na "Informacja o stanie mienia
komunalnego - stan na dzień 15.11.2004r."

(Bartosz Pilny)
11.03.2008 09:12 Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia komunalnego -
stan na dzień 15.11.2004r."

(Bartosz Pilny)
11.03.2008 09:12 Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia komunalnego -
stan na dzień 15.11.2003r."

(Bartosz Pilny)
11.03.2008 09:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2008 15:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.03.2008 15:50 Dodano załącznik "Informacja o stanie mienia komunalnego -
stan na dzień 12.11.2007r."

(Bartosz Pilny)
12.12.2006 13:25 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "Info o stanie mienia komunalnego - stan na
dzień 31.08.2006r." na "Informacja o stanie mienia
komunalnego - stan na dzień 31.08.2006r."

(Bogdan Greinert)
12.12.2006 13:24 Zmieniono tytuł załącznika z "Informacja o stanie mienia
komunalnego - stan na dzień 31.08.2006r." na "Info o stanie
mienia komunalnego - stan na dzień 31.08.2006r."

(Bogdan Greinert)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1313