Praca

O przyjęcie do pracy w Urzędzie Miasta Ruda Śląska można ubiegać się w ramach ogłaszanych naborów na wolne stanowiska urzędnicze. Ogłoszenia zamieszczane są w BIP i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta oraz na tablicy ogłoszeń w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Nabory na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, są otwarte i konkurencyjne. Skład  i zasady pracy komisji rekrutacyjnych, prowadzących nabory określa zarządzenie nr PC.ORG.0151 – 165/09 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 9 lutego 2009 r. wraz ze zmianami.

Dokumenty aplikacyjne na nabór należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców po ukazaniu się ogłoszenia o naborze, w terminie podanym w ogłoszeniu. Szczególną uwagę należy zwrócić na określone w ogłoszeniu niezbędne wymagania kwalifikacyjne, jakie powinien spełniać kandydat na dane stanowisko oraz wykaz wymaganych dokumentów.

Innym zasadom podlegają przyjęcia do pracy na stanowiska pomocnicze i obsługi (np. sprzątaczki, kierowcy, gońcy, konserwatorzy). Stosownie do potrzeb, w Wydziale Kadr analizowane są oferty pracy złożone przez kandydatów w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawy prawne

1. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

-----------------------------------

 

Praktyki

Praktykę w Urzędzie Miasta można załatwić pisemnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W zgłoszeniu koniecznie należy przedłożyć plan/harmonogram praktyki, podać planowany termin i czas trwania praktyki.  Można również określić miejsce planowanej praktyki (nazwa wydziału). Ponieważ miesięcznie praktykę może odbywać maksymalnie 10–ciu praktykantów, a zainteresowanie jest duże, rezerwacji miejsca warto dokonać z dużym wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem praktyki należy dostarczyć dwa egzemplarze umowy (porozumienia) o organizacji praktyki, podpisanej przez osobę upoważnioną ze strony szkoły/uczelni i program praktyki. Po podpisaniu umowy przez przedstawiciela Urzędu Miasta jeden egzemplarz jest odsyłany do szkoły/uczelni.

 

-----------------------------------

 

Staże

Staże w Urzędzie Miasta organizowane są przez Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie Śląskiej, dlatego staż należy załatwiać za pośrednictwem PUP, chociaż nie wyklucza się możliwości złożenia dokumentów (podania i CV) w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Aplikacje składane w Urzędzie Miasta przekazywane są do PUP, który kierując się określonymi wymogami sprawdza, czy dana osoba może być skierowana na staż. Nabór kandydatów do odbycia stażu prowadzony jest w zależności od potrzeb. Po zakwalifikowaniu kandydata na staż, PUP kontaktuje się bezpośrednio z zainteresowanym.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Joanna Salzberg – tel. 244-90-47 wew. 1201

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Praca, praktyki, staże
Podmiot udostępniający informację:Wydział Kadr
Informację opublikował:Aleksandra Czaja
Data publikacji:20.12.2006 14:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:Anna Boruta
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Joanna Salzberg
Data aktualizacji:21.10.2021 16:56
Liczba wyświetleń dokumentu: 44595