Przerejestrowanie pojazdu z terenu Rudy Śląskiej.

Przerejestrowanie pojazdu z terenu Rudy Śląskiej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-  wniosek – formularz 5.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku wniosek winien być:

a)   opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

b)   podpisany przez inna osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank,

-  dowód własności pojazdu,

-  ostatni dowód rejestracyjny,

-  karta pojazdu - jeżeli była wydana,

-  tablice rejestracyjne,

-  dowód osobisty właściciela pojazdu,

-  polisa ubezpieczeniowa OC,

-  zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu w przypadku nieaktualnego badania technicznego w dowodzie rejestracyjnym.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł. - w przypadku zmiany nr rejestracyjnego,
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł. - w przypadku jeżeli żaden z obecnych współwłaścicieli nie był dotychczas współwłaścicielem,
- wtórnik karty pojzadu - 75,00 zł. - jeżeli jest wymagany,
- tablice rejestracyjne (2 szt.) - 80,00 zł. - w przypadku rejestracji pojazdu z tablicami czarnymi.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

-  rejestracja i wydanie pozwolenia czasowego – w dniu zgłoszenia wniosku o rejestrację do godz. 15:30 lub następnego po złożeniu wniosku po godz. 15:30,

-  wydanie stałego dowodu rejestracyjnego – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przerejestrowanie pojazdu z terenu Rudy Śląskiej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 19:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 10:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2013 17:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 16:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 10:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.09.2008 16:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.09.2008 16:21 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Bartosz Pilny)
19.09.2008 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:43 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"

(Bartosz Pilny)
17.04.2007 09:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2007 10:52 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o rejestrację
pojazdu" na "Wniosek o rejestrację pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:51 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"

(Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:51 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"

(Sławomir Kowolik)
26.02.2007 10:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:38 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:37 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:25 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:25 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:23 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 11:22 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:27Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"
(Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:27Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"
(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 10:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:03Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"
(Sławomir Kowolik)
01.12.2005 15:02Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"
(Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:43Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja pojazdu
używanego zakupionego w kraju"
(Bartosz Pilny)
15.11.2005 10:15Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:14Usunięto załącznik "Wniosek o przerejestrowanie pojazdu z
terenu Rudy Śląskiej."
(Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:18 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:19 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:11Dodano załącznik "Wniosek o przerejestrowanie pojazdu z
terenu Rudy Śląskiej."
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:11Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:10Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:05Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:05 Edycja dokumentu - zmiana załącznika
(Sławomir Kowolik)
14.03.2005 15:21 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:52 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)