Rejestracja pojazdu zabytkowego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”)

który powinien być podpisany przez wszystkich współwłaścicieli lub osobę upoważnioną do reprezentowania. W przypadku współwłasności Banku winien być:

  1. opieczętowany i podpisany przez pracownika Banku, który go reprezentuje i ma do tego stosowne pełnomocnictwo, lub

  2. podpisany przez inną osobę (np. kredytobiorcę) jeżeli posiada ona odrębne upoważnienie wydane przez Bank

-    uwierzytelnioną kopię decyzji z sprawie wpisania pojazdu, jako dobro kultury, do rejestru zabytków lub dokument stwierdzający ujęcie pojazdu w centralnej ewidencji dóbr kultury,

-    dowód własności pojazdu,

-    dowód rejestracyjny pojazdu lub oświadczenie właściciela pojazdu, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie posiada dowodu rejestracyjnego,

-    zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu zabytkowego co do zgodności z warunkami technicznymi, o których mowa w art. 68 ust. 18 ustawy - Prawo o ruchu drogowym,

-    protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

 Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne (2 szt.) - 100,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
 

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji lub odmowy rejestracji pojazdu zabytkowego można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu zabytkowego. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010  wew. 5082, 5083, 5084, 5086, 5087

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Rejestracja pojazdu zabytkowego.
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
09.09.2022 11:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:
03.01.2007
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
09.09.2022 11:57

Rejestr zmian dokumentu

09.09.2022 11:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2022 11:56 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2022 13:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.04.2022 13:50 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.03.2022 13:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.03.2022 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.03.2022 13:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.03.2022 13:14 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 13:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 09:28 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.01.2022 09:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.11.2021 10:13 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2021 09:43 Edycja dokumentu (SERWIS WASKO)
19.11.2021 08:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2021 08:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2021 08:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.11.2021 08:01 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.11.2021 12:18 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.11.2021 12:15 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.11.2021 12:14 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.11.2021 12:13 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
18.11.2021 12:10 Edycja dokumentu (Liliana Moskała-Zydra)
06.05.2021 15:05 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.05.2021 15:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 10:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2013 09:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2009 09:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 10:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.09.2008 14:42 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"

(Bartosz Pilny)
19.09.2008 12:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.04.2007 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2007 09:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:52 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 10:51 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"

(Sławomir Kowolik)
16.01.2007 10:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 12:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 12:49 Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 12:48 Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"

(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:05 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 12:09 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:07Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:06Usunięto załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"
(Sławomir Kowolik)
20.10.2005 10:26 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.10.2005 12:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:55 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:20Dodano załącznik "Wniosek o rejestrację pojazdu
zabytkowego"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:19 Zmiana załącznika (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:18Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 23:18 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 11:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:56 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1732