Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.11 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dowód rejestracyjny pojazdu,

-    aktualny lub pełny odpis z rejestru zastawów.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wpisania (wykreślenia) zastawu rejestrowego lub odmowy wpisania (wykreślenia) zastawu rejestrowego można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji dotyczącej wpisania (wykreślenia) zastawu rejestrowego lub decyzji o odmowie dokonania tego wpisu.

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5090, 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Adnotacja w dowodzie rejestracyjnym pojazdu o ustanowieniu lub zniesieniu zastawu rejestrowego na pojeździe.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 19:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:43
Liczba wyświetleń dokumentu: 730