Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 6 (parter)

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 5.31 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie 5.45 (dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, 

- karta pojazdu, jeżeli była wydana,

- oświadczenie o utracie lub zniszczeniu dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej,

- zaświadczenie z aktualnym badaniem technicznym (jeżeli w ewidencji brak informacji o badaniu technicznym),

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 18,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł. – nie dotyczy „czarnych” tablic rej.

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 0,50 zł. – nie dotyczy „czarnych” tablic rej.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

- wydanie pozwolenia czasowego – w dniu złożenia wniosku,

- wydanie stałego dowodu rejestracyjnego – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 19:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:Stanisława Szuchaja
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 1184