Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 6 (parter)

Urząd Miasta – budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz 5.31 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie 5.45 (dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, 

- oświadczenie o utracie lub zniszczeniu dowodu rejestracyjnego lub nalepki kontrolnej,

- zaświadczenie z aktualnym badaniem technicznym (jeżeli w ewidencji brak informacji o badaniu technicznym),

- dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników

- pozwolenie czasowe - 18,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł. – nie dotyczy „czarnych” tablic rej.

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- znaki legalizacyjne - 0,50 zł. – nie dotyczy „czarnych” tablic rej.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

- wydanie pozwolenia czasowego – w dniu złożenia wniosku,

- wydanie stałego dowodu rejestracyjnego – do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów

 

Kontakt

 

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:
Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego
Podmiot udostępniający informację:
Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:
Data publikacji:
15.09.2022 14:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Stanisława Szuchaja
Data na dokumencie:
03.01.2007
Informację aktualizował:
Data aktualizacji:
15.09.2022 14:40

Rejestr zmian dokumentu

15.09.2022 14:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.09.2022 14:40 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2022 12:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2022 12:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
09.09.2022 12:15 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.09.2022 09:54 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 12:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2019 09:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2019 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2019 08:45 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.12.2019 08:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
10.08.2018 11:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.04.2017 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:10Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
09.09.2016 10:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:11Dokument usunięto. (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 15:33 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Bartosz Pilny)
23.09.2008 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2007 09:57 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:51 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:49 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:49 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 14:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 14:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 14:45 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.01.2007 14:19 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
08.01.2007 14:02 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.12.2005 12:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 12:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:00Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 10:00Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnego"
(Sławomir Kowolik)
20.10.2005 10:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 14:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:38 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 08:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:28Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie wtórnika
dowodu rejestracyjnegfo" na "Wniosek o wydanie wtórnika
dowodu rejestracyjnego"
(Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:20 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
19.03.2005 15:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:14 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:14Dodano załącznik "Wniosek o wydanie wtórnika dowodu
rejestracyjnegfo"
(Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:12 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 15:18 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 19:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)
Liczba wyświetleń dokumentu: 1766