Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne wpisy.

Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne wpisy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.5 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek może złożyć każdy ze współwłaścicieli przedkładając pełnomocnictwo lub oświadczenie, iż działa za zgodą większości współudziałowców,

-    dowód rejestracyjny podlegający wymianie,

-    karta pojazdu, o ile została wydana,

-    zaświadczenie z przeglądu technicznego, jeżeli jest brak aktualnego przeglądu w dowodzie rejestracyjnym,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- dowód rejestracyjny - 54 zł.
- pozwolenie czasowe - 18,50 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na  rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

W dniu złożenia kompletnego wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010   wew. 5060

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na następne wpisy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:01

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 10:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.09.2016 17:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 10:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2013 12:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.03.2009 10:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 10:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.09.2008 13:37 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Bartosz Pilny)
23.09.2008 11:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2007 09:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
27.02.2007 09:52 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:37 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:34 Dodano załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
20.02.2007 11:33 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
09.01.2007 10:16 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 09:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 09:33 Dodano załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
09.01.2007 09:31 Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"

(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:31 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:11Dodano załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:11Usunięto załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:52Dodano załącznik "Wniosek o wymianę dowodu
rejestracyjnego pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 09:51Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie dowodu
rejestracyjnego (brak miejsca na wpisy)"
(Sławomir Kowolik)
20.10.2005 10:45 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.05.2005 10:12 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:57 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 15:08 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 09:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:15Dodano załącznik "Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego
(brak miejsca na wpisy)"
(Sławomir Kowolik)
17.03.2005 10:14 Dodano załącznik (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 13:49 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:01 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)