Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych
(kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.14 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-  oświadczenie 5.45 (dostępne również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”), jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności,

-    dotychczasowy dowód rejestracyjny,

-    karta pojazdu, jeżeli została wydana,

-    zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzający zgłoszenie kradzieży tablic(y) rejestracyjnych(-ej) - w przypadku kradzieży tablic,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- nalepka kontrolna - 18,50 zł. - w przypadku zmiany nr rej.
- znaki legalizacyjne - 12,50 zł.
- tablice rejestracyjne
    samochodowe (2 szt.) - 80,00 zł.
    motocyklowe (1 szt.) - 40,00 zł.
    motorowerowe - 30,00 zł.
    zabytkowe samochodowe - 100,00 zł.
    zabytkowe motocyklowe - 50,00 zł.
    indywidualne - 80,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.
- tablice rejestracyjne - 0,50 zł.
- nalepka kontrolna - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

- do 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku,

- w przypadku przerejestrowania na nowy nr rejestracyjny – do 30 dni

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej lub odmowy wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wtórnika tablicy rejestracyjnej lub decyzji o odmowie wydania wtórnika tablicy rejestracyjnej. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010  wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie wtórnika tablic rejestracyjnych - kradzież, zgubienie lub zniszczenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie numeru na tablicy.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 20:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:11.03.2021 12:45
Liczba wyświetleń dokumentu: 1553