Wyrejestrowanie pojazdu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 9

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dowód rejestracyjny pojazdu,

-    karta pojazdu, o ile została wydana,

-    tablice rejestracyjne (nie dotyczy pojazdu skradzionego),

-    zaświadczenie o przekazaniu do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę (dotyczy pojazdu skasowanego),

-    oświadczenie (formularz 5.35) złożone pod odpowiedzialnością karną przez właściciela pojazdu oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia (dotyczy pojazdu skradzionego),

-    dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą lub zbycie za granicą (dotyczy pojazdu wywiezionego poza granice kraju),

-    potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (dotyczy trwałej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności).

 

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa od wydanej decyzji wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „wyrejestrowanie pojazdu, imię i nazwisko, nr VIN ......”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wyrejestrowania lub odmowy wyrejestrowania pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Komunikacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub decyzji o odmowie wyrejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082 do 5087, 5090

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrejestrowanie pojazdu.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:22.11.2021 10:14
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:22.11.2021 10:14
Liczba wyświetleń dokumentu: 6292