Wyrejestrowanie pojazdu.

Wyrejestrowanie pojazdu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 9

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wniosek – formularz 5.1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dowód rejestracyjny pojazdu,

-    karta pojazdu, o ile została wydana,

-    tablice rejestracyjne (nie dotyczy pojazdu skradzionego),

-    zaświadczenie o przekazaniu do składnicy złomu wyznaczonej przez Wojewodę (dotyczy pojazdu skasowanego),

-    oświadczenie (formularz 5.35) złożone pod odpowiedzialnością karną przez właściciela pojazdu oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia (dotyczy pojazdu skradzionego),

-    dokument potwierdzający zarejestrowanie pojazdu za granicą lub zbycie za granicą (dotyczy pojazdu wywiezionego poza granice kraju),

-    potwierdzenie wniesienia opłaty na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach (dotyczy trwałej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności).

 

Opłaty

10 zł - opłata skarbowa od wydanej decyzji wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „wyrejestrowanie pojazdu, imię i nazwisko, nr VIN ......”

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu (względnie następnego dnia po złożeniu wniosku).

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wyrejestrowania lub odmowy wyrejestrowania pojazdu można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Naczelnika Wydziału Komunikacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu lub decyzji o odmowie wyrejestrowania pojazdu. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 5082 do 5087, 5090

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyrejestrowanie pojazdu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:07

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
10.08.2018 11:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
03.11.2017 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2015 12:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.11.2015 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2015 09:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.05.2015 08:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.03.2014 14:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2014 12:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.09.2013 09:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 12:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2011 17:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.11.2010 15:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2009 09:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2009 09:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.10.2008 10:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2008 13:31 Usunięto załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Bartosz Pilny)
02.10.2008 11:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.05.2008 11:37 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wyrejestrowanie
pojazdu"

(Bartosz Pilny)
09.01.2007 13:07 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 13:06 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.01.2007 12:54 Dodano załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
09.01.2007 12:54 Dodano załącznik "Karta usługi - Wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
09.01.2007 12:23 Usunięto załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
09.01.2007 12:23 Usunięto załącznik "Karta usługi - "Wyrejestrowanie
pojazdu""

(Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:30Dodano załącznik "Karta usługi - "Wyrejestrowanie
pojazdu""
(Sławomir Kowolik)
13.03.2006 14:29Usunięto załącznik "Karta usługi - "Wyrejestrowanie
pojazdu""
(Sławomir Kowolik)
23.01.2006 11:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:56 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.12.2005 15:54Zmieniono tytuł załącznika z "Karta usługi -
Wyrejestrowanie pojazdu" na "Karta usługi -
"Wyrejestrowanie pojazdu""
(Sławomir Kowolik)
23.11.2005 09:32Dodano załącznik "Karta usługi - Wyrejestrowanie pojazdu"
(Bartosz Pilny)
15.11.2005 08:42Dodano załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
15.11.2005 08:40Usunięto załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.10.2005 13:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 11:08 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 09:11 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
20.03.2005 09:08Dodano załącznik "Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu"
(Sławomir Kowolik)
20.03.2005 09:07Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
11.03.2005 11:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:07 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)