Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – parter, pok. 6

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-    wiosek – formularz 5.10 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu, wykonane zostały przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,

-    kopia dokumentu KRS lub zaświadczenie o działalności gospodarczej przedsiębiorcy dokonującego zmian w pojeździe,

-    zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami określającymi warunki techniczne pojazdu,

-    dowód rejestracyjny,

-    karta pojazdu jeżeli była wydana,

-    dowód osobisty właściciela pojazdu.

 

Opłaty

Opłata za rejestrację pojazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej wtórników:

- pozwolenie czasowe - 13,50 zł. 
- dowód rejestracyjny - 54,00 zł.

oraz

opłata ewidencyjna, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r.
w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców:

- dowód rejestracyjny - 0,50 zł.
- pozwolenie czasowe - 0,50 zł.

wnoszone w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska
 

      - opłatę za wydanie dokumentów komunikacyjnych należy opisać tytułem "opłata komunikacyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

      - opłatę ewidencyjną należy uiścić odrębnym przelewem i opisać następującym tytułem "opłata ewidencyjna, imię i nazwisko, nr VIN ....."

 

Termin załatwienia

-  wydanie pozwolenia czasowego i decyzji o przebudowie pojazdu – w dniu złożenia kompletnego wniosku,

-  wydanie stałego dowodu rejestracyjnego - do 30 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej rejestracji pojazdu po przebudowie lub odmowy rejestracji pojazdu po przebudowie można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania dowodu rejestracyjnego lub decyzji o odmowie zarejestrowania pojazdu po przebudowie. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5060

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowa pojazdu lub zmiana rodzaju
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:23.08.2021 08:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:23.08.2021
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:23.08.2021 08:28
Liczba wyświetleń dokumentu: 1144