Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 9 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

Skierowanie na nadanie i wybicie numeru

-    wniosek – formularz 5.8 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    pisemna opinia rzeczoznawcy samochodowego, wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego ich zniszczenia lub zafałszowania w przypadku, gdy numer identyfikacyjny uległ skorodowaniu lub został zniszczony podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy.

 

Wykonanie tabliczki znamionowej

-    wniosek – formularz 5.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-    zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów potwierdzające brak oryginalnej tabliczki znamionowej - w przypadku braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej.

 

Opłaty

10 zł -   opłata skarbowa od wydanej decyzji wnoszona w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” - pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „Skierowanie na nadanie i wybicie numeru”
lub „Wykonanie tabliczki znamionowej”

 

Termin załatwienia

Do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania skierowania na wykonanie tabliczki znamionowej pojazdu (nabicia numeru nadwozia) lub odmowy wydania tej decyzji, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie do 14 dni od dnia otrzymania tej decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych,

 

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5082 do 5087, 5090

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Skierowanie na nadanie i wybicie numeru na nadwoziu/podwoziu oraz wykonanie tabliczki znamionowej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Data publikacji:06.07.2004 20:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:06.05.2021 12:48
Liczba wyświetleń dokumentu: 888