Dowody osobiste

INFORMACJA

DOWÓD OSOBISTY ZGŁOSZONY JAKO UTRACONY JEST NIEODWRACALNIE UNIEWAŻNIANY W REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH. POZA TYM, INFORMACJA O UTRACIE I UNIEWAŻNIENIU DOWODU JEST NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZYWANA DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN, A TAKŻE WYKAZU UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH. POSŁUGIWANIE SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY MOŻE WIĘC POWODOWAĆ NEGATYWNE KONSEKWENCJE DLA JEGO POSIADACZA PODCZAS PRZEKRACZANIA GRANIC LUB DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA PODSTAWIE TEGO DOKUMENTU. DOWÓD OSOBISTY UNIEWAŻNIONY W SYSTEMIE NA SKUTEK ZGŁOSZENIA UTRATY NIE NOSI FIZYCZNYCH ZNAMION UNIEWAŻNIENIA (ODCIĘCIE ROGU) PRZEZ CO SPRAWIAĆ MOŻE WRAŻENIE DOKUMENTU WAŻNEGO, NIEMNIEJ DOKUMENT TEN NIE SŁUŻY JUŻ DO POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI I PRZEKRACZANIA GRANIC PAŃSTW.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca dowodów osobistych

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dowody osobiste zalaminowane, foliowane lub zaklejone w sposób trwały uniemożliwiają między innymi ich weryfikację pod względem autentyczności. Takie dowody osobiste należy uznać za USZKODZONE, co rodzi obowiązek ich wymiany.

-------------------------------------------------------------------------

UWAGA

dowody osobiste wydane w 2008 roku

W związku z tym, iż w 2018 roku upływa termin ważności dowodów osobistych wydanych w 2008 roku, przypominamy uprzejmie mieszkańcom naszego miasta o obowiązku dokonania wymiany tych dowodów. Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy złożyć nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności. Prosimy o dopełnienie wskazanego obowiązku, gdyż dowód osobisty zostanie unieważniony w dniu upływu terminu jego ważności.

 

tel. 322-449-000 do 010 wew. 6004, 6213 do 6217

-----------------------------------------------------------------------------

Referat Ewidencji Ludności

przyjmuje strony w następujących godzinach:

 

poniedziałek

8.00 – 16.00

wtorek

8.00 – 16.00

środa

8.00 – 16.00

czwartek

8.00 – 18.00

piątek

8.00 – 14.00

 

tel. 322-449-019 – Kierownik Referatu

 

--------------------------------------------------------------------

Unieważnienie dowodu osobistego

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, dowód osobisty unieważnia się w sytuacjach:

-    upływu terminu ważności,

-    zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

-    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

-    utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

-    przekazania do organu gminy dowodu osobistego przez osobę trzecią,

-    zgonu posiadacza dowodu osobistego,

-    odbioru nowego dowodu osobistego.

 

W przypadku zmiany danych w dowodzie osobistym jego unieważnienie następuje po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany (np. zmiana nazwiska).

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowody osobiste
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Joanna Szuchaja
Informację wytworzył:Katarzyna Niedźwiecka-Długos
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.01.2007 08:45

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
15.01.2018 13:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2017 09:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.02.2016 10:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2015 08:03 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.03.2015 11:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.02.2015 07:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2015 12:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.02.2014 14:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.01.2014 15:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.04.2013 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.04.2013 12:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.04.2013 12:12 Usunięto załącznik "komunikat" (Bartosz Pilny)
30.04.2013 12:11 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.04.2013 09:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.04.2013 09:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2013 10:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.02.2013 17:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.01.2013 13:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.01.2013 10:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.11.2012 17:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.11.2012 14:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
08.10.2012 10:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2012 13:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.08.2012 13:55 Dodano załącznik "komunikat" (Bartosz Pilny)
03.07.2012 10:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.06.2012 15:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
06.06.2012 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
26.04.2012 10:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.03.2012 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.03.2012 17:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 09:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 09:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.02.2011 11:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.02.2011 11:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2010 13:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.07.2010 08:27 Edycja dokumentu (Agnieszka Tetkowska)
29.06.2010 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.06.2010 12:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.06.2010 13:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.03.2010 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.03.2010 14:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2010 15:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.09.2009 09:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.09.2009 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2009 12:00 Edycja dokumentu (Agnieszka Tetkowska)
04.08.2009 08:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2009 09:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2009 14:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2008 08:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.10.2008 10:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.07.2008 10:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.07.2008 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 09:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2008 14:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.05.2008 13:40Dokument został odzyskany. (Bartosz Pilny)
22.01.2007 15:57Dokument usunięto. (Joanna Szuchaja)
22.01.2007 08:09 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.01.2007 08:45 Utworzenie dokumentu. (Joanna Szuchaja)