...........................................................................

INFORMACJA

DOWÓD OSOBISTY ZGŁOSZONY JAKO UTRACONY JEST NIEODWRACALNIE UNIEWAŻNIANY W REJESTRZE DOWODÓW OSOBISTYCH. POZA TYM, INFORMACJA O UTRACIE I UNIEWAŻNIENIU DOWODU JEST NIEZWŁOCZNIE PRZEKAZYWANA DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN, A TAKŻE WYKAZU UNIEWAŻNIONYCH DOWODÓW OSOBISTYCH. POSŁUGIWANIE SIĘ DOWODEM OSOBISTYM ZGŁOSZONYM JAKO UTRACONY MOŻE WIĘC POWODOWAĆ NEGATYWNE KONSEKWENCJE DLA JEGO POSIADACZA PODCZAS PRZEKRACZANIA GRANIC LUB DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH NA PODSTAWIE TEGO DOKUMENTU. DOWÓD OSOBISTY UNIEWAŻNIONY W SYSTEMIE NA SKUTEK ZGŁOSZENIA UTRATY NIE NOSI FIZYCZNYCH ZNAMION UNIEWAŻNIENIA (ODCIĘCIE ROGU) PRZEZ CO SPRAWIAĆ MOŻE WRAŻENIE DOKUMENTU WAŻNEGO, NIEMNIEJ DOKUMENT TEN NIE SŁUŻY JUŻ DO POTWIERDZANIA TOŻSAMOŚCI I PRZEKRACZANIA GRANIC PAŃSTW.

---------------------------------------------------------------------------------------

Informacja dotycząca dowodów osobistych

Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dowody osobiste zalaminowane, foliowane lub zaklejone w sposób trwały uniemożliwiają między innymi ich weryfikację pod względem autentyczności. Takie dowody osobiste należy uznać za USZKODZONE, co rodzi obowiązek ich wymiany.

 

-----------------------------------------------------------------------------

 

Referat Ewidencji Ludności

przyjmuje strony w następujących godzinach:

 

poniedziałek

8.00 – 16.00

wtorek

8.00 – 16.00

środa

8.00 – 16.00

czwartek

10.00 – 18.00

piątek

8.00 – 14.00

 

tel. 322-449-019 – Kierownik Referatu

 

--------------------------------------------------------------------

Unieważnienie dowodu osobistego

Zgodnie z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, dowód osobisty unieważnia się w sytuacjach:

-    upływu terminu ważności,

-    zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego,

-    zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza,

-    utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,

-    przekazania do organu gminy dowodu osobistego przez osobę trzecią,

-    zgonu posiadacza dowodu osobistego,

-    odbioru nowego dowodu osobistego.

 

W przypadku zmiany danych w dowodzie osobistym jego unieważnienie następuje po upływie 4 miesięcy od zaistnienia zmiany (np. zmiana nazwiska).

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dowody osobiste
Podmiot udostępniający informację:Wydział Spraw Obywatelskich
Informację opublikował:Joanna Szuchaja
Data publikacji:19.01.2007 08:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:Katarzyna Niedźwiecka-Długos
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Barbara Cholewka
Data aktualizacji:20.11.2019 15:29
Liczba wyświetleń dokumentu: 2625