PM.0055-01/07

 

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 22 grudnia 2006 r. do 21 stycznia 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta wydał 40 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

 

- ustalił godziny przyjmowania mieszkańców w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta Miasta i jego zastępców,

- ustalił procedurę zawierania i realizacji umów, których stroną jest Miasto,

- ustalił harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2007r.,

- w dziale budżetu miasta „Pomoc społeczna” 10 tys. zł przeznaczył na wypłaty zasiłków,

- 90 tys. zł z budżetu miasta przeznaczył na opiekę nad dziećmi z naszego miasta kierowanymi do placówek opiekuńczo-wychowawczych w innych miastach,

- powołał komisję konkursową w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży.

- polecił wprowadzić szczegółowy podział planu dochodów i wydatków budżetu miasta na 2007r.

- powołał komisje przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Ruda Śląska w schronisku oraz odprowadzenie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Ruda Śląska,

- zatwierdził wybór ofert na promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną miasta, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dzieci i młodzieży, dokonany przez komisję konkursową,

- powołał komisję konkursową na przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na zadnia publiczne Miasta w dziedzinie krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży,

- w budżecie miasta na 2007 r. przesunął 100 tys. zł z opracowania dokumentacji modernizacji ul. Górnośląskiej na wykonawstwo inwestycji związanej z połączeniem ulic Okopowej, Górnośląskiej i Nowary.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

24 grudnia

-  wigilia w Domu Pomocy Społecznej „Senior”

 

28 grudnia

-  posiedzenie Zarządu KZK GOP,

-  konferencja prasowa, na której dziennikarze zapoznali się z budżetem miasta na 2007 rok,

 

30 grudnia

-  II Rudzkie Sylwestrowe Zawody w Kolarstwie Górskim,

 

31 grudnia

-  powitanie Nowego Roku na placu Jana Pawła II,

 

4 stycznia

-  uruchomienie Policyjnego Telefonu Informacji (nr 244 92 60), który jest częścią projektu "Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta Ruda Śląska na lata 2007 - 2009",

-  wykład Leszka Balcerowicza na Politechnice Śląskiej,

 

5 stycznia

-  otwarcie pracowni USG przy ul. Solidarności w Halembie,

-  spotkanie z posłami ziemi rudzkiej,

 

6 stycznia

-  spotkanie kolędowe Związku Górnośląskiego w Panewnikach,

 

7 stycznia

-  uroczysta msza św. z okazji 100-lecia parafii p.w. Matki Boskiej Różańcowej w dzielnicy Halemba,

-  Koncert Noworoczny w wykonaniu artystów Rudzkiej Orkiestry Kameralnej pod dyr. Małgorzaty Kaniowskiej w Miejskim Centrum Kultury im. H. Bisty,

-  uroczyste otwarcie IV Halowego Turnieju Piłki Nożnej Seniorów im. Tomka Szei, rozgrywanego w Hali Sportowej MOSiR w Halembie.

 

8 stycznia

-  konferencja prasowa związana z XV Finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Konferencja odbyła się na Dworcu PKP w Katowicach, w wagonie kolejowym, który był przedmiotem licytacji,

 

10 stycznia

-  spotkanie z dziennikarzami, podsumowujące całoroczną współpracę Biura Prasowego Urzędu Miasta z mediami,

-  prezentacja koncepcji uruchomienia i rozwoju zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu,

-  posiedzenie zarządu KZK GOP,

 

12 stycznia

-  obchody Złotych Godów 20 par małżeńskich w Domu Pomocy Społecznej Caritas w Rudzie,

-  konferencja nt. polityki miejskiej w kontekście polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013,

 

13 stycznia

-  spotkanie prezydentów śląskich miast w Rudzie Śląskiej,

 

14 stycznia

-  Śląski Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; siedzibą sztabu XV Śląskiego Finału było Miejskie Centrum Kultury w Nowym Bytomiu,

 

16 stycznia

-  spotkanie opłatkowe Koła Halemba Związku Górnośląskiego, na którym omawiano temat dalszego funkcjonowania Domu Kultury w Halembie, który obecnie jest własnością spółdzielni mieszkaniowej „Nasz Dom”.

 

19 stycznia

-  otwarcie Regionalnego Centrum Szkoleniowego TOYOTA w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rudzie Śląskiej.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 22.12. - 21.01.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Prasowe
Informację opublikował:Iwona Małyska
Data publikacji:22.01.2007 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:Adam Nowak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Bartosz Pilny
Data aktualizacji:23.03.2017 14:44
Liczba wyświetleń dokumentu: 126