Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.

Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 8 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy, (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia (2 szt.) o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarz i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych,

- kserokopia posiadanego krajowego prawa jazdy

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo, jeżeli jest wymagane.

 

Opłaty

35 zł - za wydanie międzynarodowego prawa jazdy,

0,50 zł - opłata ewidencyjna,

Opłaty można wnieść w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

 

w ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „..imię i nazwisko..”

 

Termin załatwienia

Do 3 dni.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wymiany lub odmowy wymiany prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie międzynarodowego prawa jazdy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.03.2006
Data publikacji:06.07.2004 20:28

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
26.01.2018 15:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2013 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.03.2011 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 12:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2010 12:58 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 12:17 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 09:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 09:48 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy"

(Bartosz Pilny)
05.01.2007 12:21 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
04.01.2007 13:01 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
04.01.2007 12:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
04.01.2007 12:37 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy"

(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 12:36 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy - strona 2"

(Sławomir Kowolik)
04.01.2007 12:36 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy - strona 1"

(Sławomir Kowolik)
27.03.2006 09:35 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:05Dodano załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 10:05Dodano załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 09:59Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
22.03.2006 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:16Dodano załącznik "Wniosek o wydanie międzynarodowego
prawa jazdy"
(Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:16Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2005 12:53 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2005 12:47 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.07.2004 20:28 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)