Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres do 12 miesięcy.

Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres do 12 miesięcy

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji – pokój nr 8 (parter)

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie prawa jazdy (formularz dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarz i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny – w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczpospolitej Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową zapisanego na zewnętrznym nośniku danych, jeżeli jest wymagana,  

- orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami lub orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba była skierowana na takie badania,

- dowód osobisty,

- pełnomocnictwo (jeśli jest wymagane).

 

Opłaty

10 zł. -   opłata skarbowa za wydanie decyzji o przywróceniu uprawnień

100 zł. - opłata za wydanie prawa jazdy (w przypadku jeśli konieczna jest wymiana dokumentu prawa jazdy)

0,50 zł. - opłata ewidencyjna

Opłatę za wydanie prawa jazdy oraz opłatę ewindencyjną wnosi się w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu Miasta (Budynek "A" - pok. 13) lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: imię i nazwisko

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - jeżeli postępowanie nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wymiany lub odmowy wymiany prawa jazdy można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawa jazdy lub decyzji o odmowie wymiany prawa jazdy. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5080, 5081

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wydanie prawa jazdy zatrzymanego na okres do 12 miesięcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta Ruda Śląska
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:03.01.2007
Data publikacji:06.07.2004 20:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
20.06.2016 11:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.10.2015 11:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.03.2015 15:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.09.2013 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.02.2013 10:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2013 12:09 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 14:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.11.2010 13:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:02 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.02.2009 09:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.02.2009 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.06.2008 14:21 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Bartosz Pilny)
05.01.2007 12:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 12:28 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 10:55 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 10:15 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:40 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:38 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"

(Sławomir Kowolik)
05.01.2007 09:38 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"

(Sławomir Kowolik)
27.03.2006 11:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 2"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:44Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień) - strona 1"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:42 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:41Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"
(Sławomir Kowolik)
21.03.2006 13:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.10.2005 12:50 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.08.2005 20:59 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
17.08.2005 20:57Dodano załącznik "Wniosek o wydanie prawa jazdy
(przywrócenie uprawnień)"
(Sławomir Kowolik)
17.08.2005 20:55Usunięto załącznik "pobierz wniosek"
(Sławomir Kowolik)
17.08.2005 20:54 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 10:00 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
24.03.2005 09:58 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.03.2005 12:10 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.12.2004 08:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 20:59 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)