Licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

­

Licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Komunikacji - pokój nr 12

Urząd Miasta - budynek „A"

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

-     wniosek - formularz 5.17,

-     oświadczenie - formularz 5.17.1,

-     oświadczenie - formularz 5.17.2,

-     wniosek - formularz 5.20, w przypadku dokonywania zmiany w istniejącym dokumencie lub wnioskowaniu o wydanie dodatkowych wypisów (formularze dostępne w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

-     kserokopia certyfikatu kompetencji zawodowych,

-     dokument potwierdzający, że przedsiębiorca posiada sytuację finansową zapewniającą podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzoną dostępnymi środkami pieniężnymi w gotówce lub na rachunkach bankowych lub dostępnymi aktywami, posiadanie akcji, udziałów lub innych zbywalnych papierów wartościowych, udzielonymi gwarancjami lub poręczeniami bankowymi, własnością nieruchomości albo ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowych przedsiębiorstwa w wysokości równej 50.000 €.

 

Opłaty

800 do 1000 zł – opłata za wydanie licencji – kwota zależna jest od okresu, na jaki będzie wydana licencja.

Opłaty wnoszone są w kasie Urzędu Miasta (Budynek „A” – pok. 13), lub na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski S.A. w Katowicach o/Ruda Śląska

nr konta: 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

Urząd Miasta Ruda Śląska

Tytuł przelewu: „licencja - transport spedycja”

 

Termin załatwienia

Do 30 dni - odbioru licencji dokonuje przedsiębiorca, na którego wystawiona jest licencja.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji dotyczącej wydania lub odmowy wydania licencji można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Pisemne odwołanie składa się w Biurze Obsługi Mieszkańców.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 5120, 5121

tel. 322-449-073

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Licencja na wykonywanie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Agnieszka Pobiega
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:16

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
01.12.2015 12:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.11.2015 11:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.10.2015 13:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.03.2015 16:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.06.2014 14:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.03.2014 10:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.03.2014 11:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 13:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 11:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.11.2013 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.08.2013 09:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.02.2012 14:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.01.2012 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 11:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.08.2011 10:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.07.2011 09:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2011 13:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.06.2011 14:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.11.2010 13:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2009 14:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 11:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:52 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne " (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:51 Usunięto załącznik "Oświadczenia do wniosku" (Bartosz Pilny)
04.02.2009 10:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.01.2007 10:04 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:03 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne " (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 10:02 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne"" (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 09:29 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 09:22 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne"" (Sławomir Kowolik)
03.01.2007 09:22 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
02.01.2007 12:14 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:30 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:27 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:25 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:25 Dodano załącznik "Oświadczenia do wniosku" (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:23 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
13.12.2006 11:23 Usunięto załącznik "Oświadczenia do wniosku na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:46 Zmieniono tytuł załącznika z "Oświadczenia do wniosku" na "Oświadczenia do wniosku na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:44 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:40 Dodano załącznik "Oświadczenia do wniosku" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:40 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:38 Usunięto załącznik "Oświadczenie o aktualności danych" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:38 Usunięto załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców" (Sławomir Kowolik)
22.05.2006 09:37 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne." (Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:13 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne." (Sławomir Kowolik)
20.01.2006 12:12 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne." (Sławomir Kowolik)
18.11.2005 11:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.11.2005 11:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.11.2005 11:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:29 Dodano załącznik "Oświadczenie o zatrudnieniu kierowców" (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:29 Dodano załącznik "Oświadczenie o aktualności danych" (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:29 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne." (Sławomir Kowolik)
16.11.2005 11:27 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
07.10.2005 12:21 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:39 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne" na "Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne" (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:38 Dodano załącznik "Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy własne" (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:34 Usunięto załącznik "Pobierz wniosek" (Sławomir Kowolik)
18.06.2005 13:31 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
14.03.2005 09:17 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 19:43 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 19:40 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
11.03.2005 19:38 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
09.03.2005 10:41 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 10:02 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 09:57 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 09:57 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 09:46 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
08.03.2005 09:39 Edycja dokumentu (Sławomir Kowolik)
06.01.2005 15:50 Dodano załącznik "Pobierz wniosek" (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:48 Usunięto załącznik "Pobierz wniosek" (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:38 Dodano załącznik "Pobierz wniosek" (Krzysztof Szolc)
06.01.2005 15:36 Usunięto załącznik "pobierz wniosek" (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 15:09 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 15:08 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 14:43 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 14:33 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 14:28 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
05.01.2005 14:25 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
08.12.2004 08:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
22.07.2004 16:24 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:15 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:06 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 16:04 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 15:57 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
22.07.2004 15:56 Edycja dokumentu (Krzysztof Szolc)
06.07.2004 21:16 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)