Rejestracja urodzenia dziecka

­

Rejestracja urodzenia dziecka

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 103

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- aktualne dowody tożsamości rodziców,

- cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty

Zwolnione z opłat.

 

Termin załatwienia

W dniu zgłoszenia.

 

Uwagi

- podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka, wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia. Karty urodzenia dostarczane są do USC bezpośrednio przez szpital w Rudzie Śląskiej.

- urodzenie dziecka należy zgłosić w terminie 21 dni od dnia wystawienia karty, natomiast dziecko martwo urodzone należy zgłosić do 3 dni od dnia wystawienia karty. Po upływie wskazanych terminów, rejestracja urodzenia dziecka następuje z urzędu.

- zgłoszenia urodzenia dokonują: matka bądź ojciec dziecka lub ustanowiony przez nich pełnomocnik.

 

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej dokonania czynności, wydanej przez Kierownika USC w Rudzie Śląskiej, przysługuje odwołanie do Wojewody Śląskiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010   wew. 6102, 6103

tel.: 322-449-015

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rejestracja urodzenia dziecka
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.11.2016 12:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.06.2016 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 13:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2010 12:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 13:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 10:52 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:19 Usunięto załącznik "Karta usługi - Rejestracja urodzenia dziecka" (Bartosz Pilny)
08.01.2007 14:31 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
02.01.2007 09:03 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
21.02.2006 10:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
20.02.2006 10:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
20.02.2006 10:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
18.02.2006 11:56 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:16 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
16.02.2006 08:23 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
01.12.2005 12:54 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
22.11.2005 14:07 Dodano załącznik "Karta usługi - Rejestracja urodzenia dziecka" (Piotr Holona)
06.10.2005 09:00 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
10.05.2005 08:07 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
03.12.2004 08:26 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:36 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)