Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej

­

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

 

Miejsce stawienia się nupturientów

Urząd Stanu Cywilnego - I piętro, pokój 101

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- dokumenty tożsamości do wglądu,

- zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, składane osobiście kierownikowi USC,

- w przypadku, gdy jedną z osób jest cudzoziemiec:

a) zaświadczenie, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo wraz z tłumaczeniem, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe, jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego (jeżeli otrzymanie tego dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd rejonowy w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia takiego dokumentu),

b) gdy na podstawie powyższych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa - odpisy aktów w zależności od stanu cywilnego (akt urodzenia, akt małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, akt zgonu poprzedniego małżonka) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

 

Opłaty

84,00 zł. - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa (uiszczana w dniu składania dokumentów). Opłatę można wnieść w USC - bezpośrednio przy załatwianiu sprawy lub w kasie Urzędu Miasta (Budynek A - pok.13) bądź na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski SA w Katowicach o/Ruda Śląska
nr konta: 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

Dla osób wpłacających z zagranicy
INGBPLPW PL 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

 

Termin załatwienia

Małżeństwo przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego może być zawarte po upływie miesiąca od dnia w którym osoby zamierzające jego zawarcie, złożyły kierownikowi urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie, że nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

 

Uwagi

- para zamierzająca zawrzeć związek małżeński zgłasza się razem z kompletem dokumentów, nie wcześniej niż pół roku i nie później niż miesiąc przed planowanym terminem ślubu,

- na wniosek stron, zawarcie małżeństwa może się odbyć poza Urzędem Stanu Cywilnego, za opłatą dodatkową 1000 zł. (opłata nie dotyczy ślubów zawieranych w domu lub w szpitalu, ze względu na stan zagrożenia życia lub zdrowia).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6101, 6107

tel.: 322-449-013 lub 322-449-017

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Joanna Michalska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.12.2019 08:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.12.2016 11:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.12.2016 15:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.02.2016 13:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.06.2014 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.11.2012 15:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.09.2012 17:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.06.2010 13:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.06.2008 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:39 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaiowego lub małżeństwa zawieranego za granicą" (Bartosz Pilny)
15.05.2007 10:39 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej" (Bartosz Pilny)
08.01.2007 14:30 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
02.01.2007 09:56 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
20.02.2006 10:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
18.02.2006 11:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
18.02.2006 11:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
18.02.2006 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:37 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 14:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
17.02.2006 11:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Kubica)
06.12.2005 11:18 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaiowego lub małżeństwa zawieranego za granicą" (Piotr Holona)
06.12.2005 11:17 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego lub małżeństwa zawieranego za granicą" (Piotr Holona)
06.12.2005 08:35 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
22.11.2005 14:22 Dodano załącznik "Karta usługi - Zawarcie związku małżeńskiego w formie cywilnej" (Piotr Holona)
22.11.2005 14:22 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie zaświadczenia do ślubu wyznaniowego lub małżeństwa zawieranego za granicą" (Piotr Holona)
06.10.2005 09:08 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
10.05.2005 08:05 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
15.02.2005 09:14 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
15.02.2005 09:13 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
14.02.2005 11:20 Edycja dokumentu (Jadwiga Czaja)
03.12.2004 08:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
30.07.2004 09:33 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
30.07.2004 09:22 Edycja dokumentu (Wiesława Stawska)
06.07.2004 21:37 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)