Zgłoszenie zameldowania

­

Zgłoszenie zameldowania

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich – II piętro, pokój 203

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra  Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wypełniony formularz:

zgłoszenie pobytu stałego(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

lub

zgłoszenie pobytu czasowego(dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

Na tych formularzach, fakt pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie potwierdza najemca, właściciel lokalu lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu, (dokument świadczący o prawie do lokalu należy przedstawić do wglądu),

- dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się do wglądu,

- w przypadku cudzoziemca ważny dokument podróży i dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika – pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.

 

Opłaty

Bez opłat.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu (bezpłatnie) zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

 

W przypadku zameldowania na pobyt czasowy zaświadczenie takie wydaje się na wniosek osoby meldującej się. Wydanie takiego zaświadczenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Termin załatwienia

Na miejscu z chwilą zgłoszenia.

 

Uwagi

- w przypadku niemożności uzyskania na druku meldunkowym potwierdzenia osoby dysponującej tytułem prawnym do lokalu można złożyć wniosek EM-2 o zameldowanie decyzją Prezydenta Miasta,

- obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

- cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonać obowiązek meldunkowy. Cudzoziemiec zwolniony jest z obowiązku meldunkowego jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni,

- obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi być sporządzone na piśmie (oryginał lub uwierzytelniona kopia, odpis).

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności.

 

Kontakt

tel.: 322-449-000 do 010, wew. 6201, 6202, 6203, 6204, 6205

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie zameldowania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 21:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.03.2021 08:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 08:48 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 08:47 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
06.10.2015 14:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.04.2015 09:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2015 13:18 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.02.2015 15:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.04.2013 08:57 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.02.2013 12:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2012 10:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 08:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:52 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:51 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
23.01.2009 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2008 12:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.06.2008 16:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 15:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.07.2007 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.05.2007 11:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2007 12:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:28 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:28 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:27 Usunięto załącznik "druk E-3.pdf" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:27 Usunięto załącznik "druk E-1.pdf" (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:26 Usunięto załącznik "Karta usługi " (Bartosz Pilny)
27.04.2007 12:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2007 13:06 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
16.02.2007 08:41 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 12:19 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:29 Dodano załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
29.12.2006 09:28 Usunięto załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:35 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:32 Dodano załącznik "Karta usługi " (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:31 Usunięto załącznik "Karta usługi K-EW-01.pdf" (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:31 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
08.12.2006 14:30 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:31 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:22 Zmieniono tytuł załącznika z "K-EW-01.pdf" na "Karta usługi K-EW-01.pdf" (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 14:22 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
04.12.2006 12:57 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:52 Dodano załącznik "K-EW-01.pdf" (Joanna Szuchaja)
30.11.2006 12:51 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zameldowanie, wymeldowanie " (Joanna Szuchaja)
23.10.2006 09:48 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
23.10.2006 09:47 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
26.06.2006 12:41 Edycja dokumentu (Marcin Mozgalik)
21.02.2006 14:13 Edycja dokumentu (Marcin Mozgalik)
21.02.2006 13:56 Dodano załącznik "druk E-3.pdf" (Marcin Mozgalik)
21.02.2006 13:56 Dodano załącznik "druk E-1.pdf" (Marcin Mozgalik)
27.12.2005 13:35 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
30.11.2005 08:42 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
29.11.2005 13:25 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
22.11.2005 13:59 Dodano załącznik "Karta usługi - Zameldowanie, wymeldowanie " (Piotr Holona)
06.05.2005 09:49 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
06.05.2005 09:48 Edycja dokumentu (Joanna Szuchaja)
19.01.2005 14:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.01.2005 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.12.2004 09:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 21:39 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)