Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

­

Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.7 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- mapa zasadnicza obejmująca teren, którego wniosek dotyczy, z jego jednoznacznym zaznaczeniem,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

 

Opłaty

Poniższe kwoty opłat skarbowych można uiszczać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na numer konta:

ING BSK S.A. 21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

17 zł – od wydania zaświadczenia,

30 zł – do 5 stron w formacie A4 (wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

50 zł – powyżej 5 stron (wypis z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

20 zł – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4, lecz nie więcej niż 200 zł. (wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań),

 

Termin załatwienia

30 dni od daty wpływu wniosku do urzędu.

7 dni od daty wpływu wniosku do urzędu (w przypadku zaświadczenia).

Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Uwagi

- w zależności od wyboru wnioskodawcy, w odpowiedzi na wniosek wydaje się pismo informujące o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium, wypis i/lub wyrys z planu bądź studium albo zaświadczenie o przeznaczeniu terenu.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wydanie informacji o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:12

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
05.03.2021 11:44 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2021 11:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
25.01.2018 13:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 08:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 14:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 14:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:20 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
25.09.2009 12:44 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:58 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
09.05.2008 10:03 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:25 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 13:22 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:46 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:44 Usunięto załącznik "Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegi miasta Ruda Śląska AU - 3. " (Bartosz Pilny)
13.02.2007 12:03 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
13.02.2007 12:03 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
19.09.2006 10:02 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
19.09.2006 10:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek AU - 3. " na "Wniosek o wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennegi miasta Ruda Śląska AU - 3. " (Katarzyna Haarschack)
19.09.2006 10:00 Dodano załącznik "Wniosek AU - 3. " (Katarzyna Haarschack)
19.09.2006 09:59 Usunięto załącznik "Wniosek AU-3 informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego." (Katarzyna Haarschack)
19.09.2006 09:56 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
28.02.2006 14:09 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
28.02.2006 14:06 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
28.02.2006 13:52 Usunięto załącznik "Karta usługi - Wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego." (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:33 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:31 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:21 Usunięto załącznik "wniosek UA - 3 informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:18 Dodano załącznik "Wniosek AU-3 informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego." (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:17 Usunięto załącznik "Wniosek UA - 3 informacja o przeznaczeniu nieruchmości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:16 Dodano załącznik "Wniosek UA - 3 informacja o przeznaczeniu nieruchmości w miejscowy planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:28 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
19.01.2006 10:59 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
19.01.2006 10:57 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
09.01.2006 12:58 Usunięto załącznik "wniosek UA - 5" (Katarzyna Haarschack)
09.01.2006 12:58 Dodano załącznik "wniosek UA - 3 informacja o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
23.11.2005 14:11 Dodano załącznik "Karta usługi - Wydanie informacji o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego." (Bartosz Pilny)
07.10.2005 11:47 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
07.10.2005 11:47 Dodano załącznik "wniosek UA - 5" (Katarzyna Haarschack)
07.10.2005 11:45 Usunięto załącznik "wniosek o przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:56 Dodano załącznik "wniosek o przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:55 Usunięto załącznik "wniosek" (Katarzyna Haarschack)
03.12.2004 15:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:12 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)