Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

­

Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców – parter,

Urząd Miasta - budynek "A",

pl. Jana Pawła II 6.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek - formularz 1.2 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane formularz B-3 - (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- szkice, rysunki, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,

- opis inwestycji obejmujący rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia (nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia robót w Urzędzie),

- projekt zagospodarowania działki lub terenu, zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

21 dni od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia, termin ulega wydłużeniu o czas uzupełnienia.

 

Uwagi

- zgłoszeniu podlegają roboty określone w art. 30 ustawy Prawo budowlane,

- zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części podlega innemu rodzajowi zgłoszenia (zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania),

- roboty budowlane, o których mowa w art. 29 ust. 1a, 2b, 19a oraz art. 29 ust. 2 pkt 1b podlegają odrębnemu rodzajowi zgłoszenia: (zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego), (zgłoszenie budowy stacji transformatorowej lub budowy sieci),

- w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w określonym terminie, bądź w sytuacjach określonych w art. 30 ust. 6 i 7 ustawy Prawo budowlane, Prezydent miasta uprawniony jest do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,

- za wyjątkiem sytuacji wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji,  zgłoszenie nie stanowi postępowania administracyjnego,

- roboty objęte zgłoszeniem, w przypadku nie wniesienia sprzeciwu, można rozpocząć nie wcześniej niż 21 dni od daty zgłoszenia i nie później niż 3 lata od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Po tym terminie należy dokonać nowego zgłoszenia.

 

Tryb odwoławczy

Zgłaszającemu służy odwołanie od decyzji sprzeciwu w terminie 14 dni od daty jego odebrania. Odwołanie kieruje się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Prezydenta Miasta.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010 wew. 3190, 3200

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:13

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
25.01.2018 13:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2017 13:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.10.2015 08:59 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.10.2015 14:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.03.2014 16:45 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2013 14:24 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
14.09.2012 15:05 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:39 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 13:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:55 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
20.06.2008 09:54 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
29.04.2008 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:21 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
28.02.2008 14:18 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:50 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:50 Dodano załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:49 Usunięto załącznik "Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:49 Usunięto załącznik "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:48 Usunięto załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę" (Bartosz Pilny)
10.12.2007 14:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.02.2007 12:01 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
13.02.2007 12:00 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
13.02.2007 11:59 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:28 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:13 Usunięto załącznik "Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowę" (Katarzyna Haarschack)
10.02.2006 11:13 Dodano załącznik "Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę" (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:26 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
26.01.2006 11:14 Dodano załącznik "Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane" (Katarzyna Haarschack)
19.01.2006 11:53 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
10.01.2006 09:24 Usunięto załącznik "wniosek - zgłoszenie robót" (Katarzyna Haarschack)
10.01.2006 09:24 Dodano załącznik "Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowę " (Katarzyna Haarschack)
23.11.2005 14:13 Dodano załącznik "Karta usługi - Zgłoszenie budowy oraz robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę" (Bartosz Pilny)
07.10.2005 08:23 Edycja dokumentu (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:54 Dodano załącznik "wniosek - zgłoszenie robót" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:54 Usunięto załącznik "wniosek - zgłoszenie robót" (Katarzyna Haarschack)
11.05.2005 09:53 Zmieniono tytuł załącznika z "Wniosek UA - 3" na "wniosek - zgłoszenie robót" (Katarzyna Haarschack)
03.12.2004 15:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:13 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)