Ulgi podatkowe dla osób fizycznych.

­

Ulgi podatkowe dla osób fizycznych

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - parter, nr pok. 16, 19, 21

Referat Wymiaru Podatków

Urząd Miasta - budynek „A”

pl. Jana Pawła II 6

 

Wymagane dokumenty

- wniosek wraz z uzasadnieniem, formularz 13.2 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- dokumenty potwierdzające wysokość osiąganych dochodów wnioskodawcy oraz pozostałych członków gospodarstwa domowego (np. zaświadczenia z zakładu pracy, odcinki z renty lub emerytury, itp.),

- dokumenty potwierdzające wysokość osiągniętych dochodów w roku poprzedzającym rok w którym podatnik ubiega się o ulgę wszystkich członków gospodarstwa domowego (w postaci zeznań PIT),

- zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bezrobotnym tych członków rodziny, którzy pozostają bez pracy,

- udokumentowanie wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego (np. czynsz, opłaty za energię elektryczną, gaz, telefon itp.),

- wykaz innych zaległości,

- oświadczenie o stanie majątkowym,

- w przypadku uczących się dzieci zaświadczenie o odbywaniu nauki,

- inne dokumenty uzasadniające udzielenie ulgi.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Do 1 miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

 

Uwagi

-  organ podatkowy może wezwać stronę o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty.

 

Tryb odwoławczy

Podatnikowi przysługuje odwołanie od decyzji lub zażalenie na postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji lub 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa.

 

Kontakt

tel. 322-449-000 do 010, wew. 5160, 5190, 5191, 5211

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Ulgi podatkowe dla osób fizycznych.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Agnieszka Gładysz
Informację wytworzył:Anna Jastrzębska
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.07.2004 22:36

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
10.03.2021 10:33 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
18.12.2015 12:27 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
18.12.2015 12:26 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2013 14:54 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.10.2013 10:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
28.10.2013 10:25 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
13.09.2012 13:50 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
03.02.2012 10:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:49 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:23 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.04.2009 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.01.2007 12:17 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 11:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
31.08.2006 09:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Wiechuła)
08.12.2004 08:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Gładysz)
06.07.2004 22:36 Utworzenie dokumentu. (Agnieszka Gładysz)