Rachunki bankowe Urzędu Miasta

­

Rachunki bankowe wskazane kontrahentom Miasta Ruda Śląska przez Urząd Miasta Ruda Śląska do zapłaty opłat za użytkowanie wieczyste gruntów gminy i Skarbu Państwa oraz opłat przekształceniowych (dla nieruchomości gminy i Skarbu Państwa) są rachunkami wirtualnymi (technicznymi), nie są rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo bankowe. A zatem Miasto Ruda Śląska nie ma obowiązku zgłaszania tych rachunków wirtualnych naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego, a tym samym nie będą one uwidaczniane w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy o VAT przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. białej liście podatników).

Rachunki dotyczące opłat na rzecz gminy zostały utworzone do rachunku bankowego rozliczeniowego o numerze 28 1050 1214 1000 0010 0119 7035, który widnieje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Rachunki dotyczące opłat na rzecz Skarbu Państwa zostały utworzone do rachunku bankowego rozliczeniowego o numerze 32 1050 1214 1000 0022 6874 3784, który widnieje w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

 

Wykaz rachunków bankowych Urzędu Miasta Ruda Śląska

 

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:

21 1050 1214 1000 0023 5886 9689

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

         - podatki (od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportu, od posiadania psa),

         - opłaty eksploatacyjnej,

         - opłaty skarbowej (opłaty za dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, za wydanie zaświadczenia na wniosek, za wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji, za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii).

 

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:

72 1050 1214 1000 0010 0119 7019

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

   - subwencji i dotacji,

   - dochodów jednostek budżetowych,

   - udziałów w podatku PIT i CIT.

 

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:

28 1050 1214 1000 0010 0119 7035

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

- wydawania prawa jazdy, legitymacji instruktora i kart parkingowych,

- opłat dotyczących rejestracji pojazdów,

- zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- opłaty produktowej,

- licencji na przewóz (osób, rzeczy, taksówkę osobową) i egzamin TAXI, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne,

- opłat geodezyjnych,

- mandatów karnych kredytowych nałożonych przez Straż Miejską,

- zakup materiałów przetargowych,

- dziennik budowy,

- wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży
   (dotyczy gruntu stanowiącego własność Miasta Ruda Śląska),

 

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:

32 1050 1214 1000 0022 6874 3784

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

- udostępnienia danych osobowych,

- wieczystego użytkowania gruntu, najmu, dzierżawy, trwałego zarządu, sprzedaży
   (dotyczy gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa),

 

 

na rachunek w ING BSK S.A. o numerze:

54 1050 1214 1000 0022 2877 4150

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

   - zajęcia pasa drogowego,

   - reklamy umieszczone w pasie drogowym.

 

na rachunek w ING Bank Śląski S.A. o numerze:

90 1050 1214 1000 0023 6920 7580

winny być dokonywane wpłaty z tytułu:

         - gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Rachunki bankowe Urzędu Miasta
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Wioletta Rak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:05.04.2007 16:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.09.2020 08:16 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
07.01.2020 09:43 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
31.12.2019 09:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Kielak)
06.03.2017 12:15 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
06.03.2017 12:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
17.11.2016 13:01 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2016 12:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2016 12:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.07.2013 14:21 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.11.2012 15:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.01.2012 10:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2012 15:51 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.01.2012 15:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
30.06.2010 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.07.2007 12:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.04.2007 16:03 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)