Sprawozdanie za okres 26.03. - 05.04.

­

PM.0055-04/07

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 26 marca do 5 kwietnia 2007r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 28 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- powołał komisje przetargowe do przygotowania i przeprowadzenia przetargów m. in. na przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Niedurnego – Chorzowska – Czarnoleśna oraz na sporządzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska według uchwał Rady Miasta,

- przeznaczył z budżetu miasta po 250 tys. zł na remont bloków żywieniowych w Szkołach Podstawowych nr 20 i 36 oraz po 100 tys. zł na remont bloków żywieniowych w Przedszkolach nr 14 i 18,

- przeznaczył 20 tys. zł z budżetu na dofinansowanie inwestycji ul. Okopowa – łącznik ul Górnośląska – Nowary,

- w dziale budżetu miasta „Pomoc społeczna” Prezydent przeznaczył prawie 20 tys. zł m.in. na wdrożenie systemu VPN umożliwiającego połączenie sieciowe między siedzibami pracowników socjalnych we wszystkich dzielnicach Miasta i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,

- określił wewnętrzną procedurę udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

·         26 marca

-     posiedzenie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach,

-     otwarcie Świetlicy Socjoterapeutycznej i Punktu Konsultacyjnego Ośrodka Pomocy Dzieciom i Rodzinie przy ul. Gwardii Ludowej,

-     otwarcie wystawy „Nasze dzielnice. Z kalendarium dziejów Goduli i Chebzia” w Muzeum Miejskim,

·         27 marca

-     wręczenie prof. Władysławowi Bartoszewskiemu Nagrody im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w ambasadzie USA w Warszawie,

-     szkolenie dla rolników z Rudy Śląskiej, przeprowadzone przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego we współpracy z Urzędem Miasta,

·         28 marca

-     spotkanie podsumowujące realizację Miejskiego Programu Działań Osłonowych: „Nie jesteś sam w obliczu tragedii”,

-     otwarcie nowowybudowanego łącznika w Szkole Podstawowej nr 24,

-     nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,

-     konferencja „Miasto – komunikacja - reklama” w Poznaniu,

·         29 marca

-     seminarium dotyczące prezentacji programów URBAN

-     posiedzenie Związku Górnośląskiego,

-     otwarcie wystawy w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach,

·         30 marca

-     przywitanie „Sztafety Lolek” z Rzymu,

-     spotkanie w Warszawie z Kayą Mirecką-Ploss,

·         31 marca

-     półfinał 45. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego pt. „Turystyka w Świętokrzyskiem” w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. G. Morcinka,

·         1 kwietnia

-     koncert "Rudzianie dla Jana Pawła II” w kościele św. Wawrzyńca,

·         2 kwietnia

-     spotkanie z Kayą Mirecką-Ploss i rodzinami tragicznie zmarłych górników, którzy zginęli podczas pracy w kopalniach,

·         3 kwietnia

-     Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich, podczas którego Ruda Śląska odebrała wyróżnienie za zajęcie 11 miejsca na 65 miast na prawach powiatu w Polsce w rankingu powiatów i gmin,

·         4 kwietnia

-     uroczyste oddanie 48 mieszkań socjalnych przy ul. Szczęść Boże.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 26.03. - 05.04.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Tomasz Kulpok
Data na dokumencie:10.04.2007
Data publikacji:11.04.2007 11:04

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2007 11:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2007 10:55 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.10.2007 10:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.04.2007 11:07 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.04.2007 11:04 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)