Zamiana mieszkania

­

Zamiana mieszkania

 

Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Obsługi Mieszkańców

Urząd Miasta - parter budynku „A”

pl. Jana Pawła II 6

lub

Dzielnicowe Rejony Eksploatacji Budynków

lub

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 

Wymagane dokumenty

- wniosek złożony osobiście – formularz 6.6 (dostępny również w katalogu „Jak załatwić sprawę?”),

- zaświadczenie o uzyskanych dochodach brutto (z 6 ostatnich miesięcy przed złożeniem wniosku, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe),

- umowa najmu lub skierowanie na spisanie umowy najmu wydane przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska,

- dokument potwierdzający stan cywilny w przypadku rozwodu, separacji lub zgonu współmałżonka,

- dowody osobiste wnioskodawców do wglądu.

 

Opłaty

Bez opłat.

 

Termin załatwienia

Odpowiedzi na wniosek udziela się do 30 dni, zaś przydział innego lokalu następuje w momencie pozyskania przez Miasto odpowiedniego lokalu mieszkalnego.

 

Uwagi

- w przypadku tzw. zamiany dobrowolnej, pomiędzy dwoma najemcami, gdzie jedna ze stron posiada lokal mieszkalny nienależący do Miasta Ruda Śląska (właścicielem jest np. MGSM „Perspektywa”, Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa), do wniosku należy dołączyć zgodę właściciela na zamianę mieszkania.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z późniejszymi zmianami.

Uchwała nr PR.0007.151.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Ruda Śląska (z późniejszymi zmianami)

 

Kontakt

tel.: 32 244 90 00 do 10, wew. 2250

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Zamiana mieszkania
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Aleksandra Zachariasz
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.06.2007 08:37

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
06.05.2021 13:00 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
11.03.2021 11:51 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.08.2020 09:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
23.01.2017 15:36 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
09.10.2015 15:37 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
24.09.2012 12:08 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 14:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.06.2008 14:25 Usunięto załącznik "Formularz" (Bartosz Pilny)
08.05.2008 11:00 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.12.2007 16:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.06.2007 08:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.06.2007 08:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.06.2007 08:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.06.2007 08:37 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)