Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert

­

UWAGA

Zamieszczone w niniejszym katalogu ogłoszenia, które są jeszcze aktualne wyświetlane są pogrubioną czcionką, zaś termin określający możliwość wzięcia w udziału w postępowaniu pojawia się po najechaniu kursorem myszki na tytuł sprawy i chwilowym bezruchu.

Tytuły zapisane zwykłą czcionką oznaczają sprawy już zakończone.

-------------------------------------------------------------------

Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert

oraz w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

W niniejszym katalogu publikowane są informacje dotyczące otwartych konkursów ofert oraz zadań publicznych realizowanych w trybie 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Wydział Kultury i Kultury Fizycznej realizuje konkursy z zakresu kultury i kultury fizycznej.

Kontakt:

Sylwia Bińkowska, tel. wew. 6062,

Witold Wrzos, tel. wew. 6061.

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych realizuje konkursy z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, promocji zdrowia, spraw społecznych oraz profilaktyki uzależnień.

 Kontakt:

Małgorzata Pietrzyk, tel. wew. 3121,

- Monika Mularczyk-Dzedzyk, tel. wew. 3122,

Elżbieta Wierzbicka, tel. wew. 3131,

Jerzy Szczerbiński, tel. wew. 3120.

 

Wzory kart oceny formalnej i merytorycznej ofert reguluje:

ZARZĄDZENIE Nr SP.0050.2.332.2021 PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia regulaminu pracy komisji konkursowych, formularzy karty oceny formalnej i merytorycznej do rozpatrzenia ofert organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego na realizację zadań publicznych oraz wzoru oświadczenia członka komisji konkursowej.

 

Przepisy prawa:

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2055). 


Dodatkowych informacji udziela:

Jerzy Szczerbiński, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych

Urząd Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III p., pokój 312,

tel. 32 244 90 00 do 10, wew. 3120

 

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Udzielanie dotacji na realizację zadań publicznych w ramach konkursów ofert
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Jerzy Szczerbiński
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:24.06.2022 13:03

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
24.06.2022 13:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:04 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:03 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:03 Dodano załącznik "SP.0050.2.332.2021.pdf" (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:02 Usunięto załącznik zarządzenie.doc (Barbara Cholewka)
21.04.2022 17:02 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
24.02.2022 12:21 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.08.2021 14:18 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
14.05.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
22.04.2021 10:12 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:10 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:10 Dodano załącznik "2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx" (Barbara Cholewka)
27.01.2021 11:09 Usunięto załącznik 2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx (Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:17 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:16 Dodano załącznik "2019_mały_grant_sprawozdanie1.docx" (Barbara Cholewka)
20.01.2021 11:15 Usunięto załącznik 2019_maly_grant_sprawozdanie.docx (Barbara Cholewka)
23.01.2020 11:09 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:57 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
16.01.2020 12:57 Dodano załącznik "zał - 0050_2_6_2020_male_granty.pdf" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_sprawozdanie.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_umowa.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:52 Dodano załącznik "zał - 2019_oferta.docx" (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:51 Usunięto załącznik zał - UMOWA_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - UMOWA_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - SPRAWOZDANIE_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_REGRANTING_2016.docx (Barbara Cholewka)
04.04.2019 14:50 Usunięto załącznik zał - OFERTA_2016.docx (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_sprawozdanie.docx" (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:27 Dodano załącznik "zał - 2019_maly_grant_oferta.docx" (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_oferta.doc (Barbara Cholewka)
05.03.2019 09:26 Usunięto załącznik zał - maly_grant_sprawozdanie.doc (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:55 Dodano załącznik "zał - zarządzenie.doc" (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:54 Usunięto załącznik zał - 70.doc (Barbara Cholewka)
19.12.2018 11:53 Edycja dokumentu (Barbara Cholewka)
15.05.2018 14:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.12.2016 13:35 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:17 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:16 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
05.09.2016 15:15 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
10.05.2016 11:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:30 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
16.02.2016 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:55 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:54 Usunięto załącznik zał (Bartosz Pilny)
21.12.2015 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:13 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:12 Dodano załącznik "zał" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:10 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:04 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
22.01.2014 14:03 Usunięto załącznik "załącznik" (Bartosz Pilny)
13.12.2012 15:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "7 załącznik" na "załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:45 Zmieniono tytuł załącznika z "8 załącznik" na "załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "8 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:44 Dodano załącznik "7 załącznik" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:43 Usunięto załącznik "Zarządzenie nr 30/07" (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:42 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.03.2012 10:40 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
12.10.2011 10:00 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:12 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.06.2011 09:06 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:52 Dodano załącznik "wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór " (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
27.01.2011 17:51 Usunięto załącznik "Wzór" (Bartosz Pilny)
09.04.2010 11:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
01.12.2008 15:43 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.12.2007 12:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.12.2007 11:29 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)