Sprawozdanie za okres 21.02. - 26.02.

­

PM.0731-03/08

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta

za okres od 21 lutego do 26 lutego 2008 r.

 

W okresie sprawozdawczym Prezydent Miasta podjął 6 zarządzeń, dotyczących realizacji budżetu, zadań ustawowych i usprawniania pracy Urzędu Miasta. Między innymi:

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu Miejskiego Magazynu Obrony Cywilnej, - w sprawie powołania komisji do spraw przeglądu i wydzielania dokumentacji archiwalnej z zakresu Wydziału Komunikacji z archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta,

- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont budynku Przychodni Rejonowej przy ulicy Sztolniowej 6 w Rudzie Śląskiej - Bykowinie”

- w sprawie przyjęcia „Regulaminu dofinansowania dla osób fizycznych poniesionych kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ruda Śląska”.

 

W okresie sprawozdawczym odbyło się szereg spotkań i uroczystości, w których uczestniczyli Prezydent Miasta, Zastępcy Prezydenta Miasta, a także osoby delegowane, m.in.:

 

21 lutego

-  posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego,

 

22 lutego

-  konferencja „Działania miejskich społeczności lokalnych dla zachowania dziedzictwa żydowskiego w Polsce”, zorganizowana w Lublinie przez Związek Miast Polskich,

-  spotkanie członków Zespołu Konsultacyjnego Górnośląskiego Związku Metropolitalnego dotyczące systemu gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej,

 

26 lutego

-  posiedzenie Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,

-  konferencja edukacyjna pt. „... każdy krok ma znaczenie”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

 

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Sprawozdanie za okres 21.02. - 26.02.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Iwona Małyska
Data na dokumencie:01.04.2008
Data publikacji:02.04.2008 14:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
23.03.2017 14:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.04.2008 14:15 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)