Bartosz Pilny 11.04.2008 10:57

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.

­

W niniejszm katalogu udostępniane są obwieszczenia Prezydenta Miasta Ruda Śląska dotyczące procedury uchwalania bądź zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Ruda Śląska.

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gminy uprawnione są do samodzielnego kreowania polityki przestrzennej oraz ustalania przeznaczenia terenów w ramach swoich granic administracyjnych. Odbywa się to w drodze uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (lub w przypadku jego braku – poprzez decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu).

Plan miejscowy stanowi akt prawa miejscowego - jego zakres działania jest powszechny, ale tylko na terenie działania właściwego organu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa między innymi przeznaczenie terenów, zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, środowiska, krajobrazu, zasady ochrony dziedzictwa kulturowego a także zasady kształtowania zabudowy i wskaźniki zagospodarowania terenu.

Miasto Ruda Śląska posiada plan miejscowy obejmujący niemal 100% powierzchni miasta, uchwalony w 2006 roku. Od daty jego uchwalenia wprowadzono już kilkadziesiąt zmian. Obecnie trwają prace nad utworzeniem nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czterech części miasta, których granice stanowią autostrada A4, ul. Zabrzańska oraz łączący te ciągi komunikacyjne fragment ulicy 1 Maja.

 

 

W trakcie procedury uchwalania planu miejscowego lub jego zmiany, wszyscy zainteresowani mają możliwość wpływu na jego kształt poprzez składanie wniosków do planu (po przystąpieniu do jego sporządzania) oraz poprzez wnoszenie uwag do wyłożonego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i udział w dyskusji publicznej.

O okolicznościach, o których mowa powyżej, Prezydent Miasta zawiadamia poprzez obwieszczenia w prasie lokalnej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w niniejszym katalogu.

 

Tutaj dostępna jest mapa miasta z aktualnym MPZP.

 

 

Dodatkowych informacji udziela: Pani Anna Grzybowska – tel. 322-449-000 do 010 wew. 3191

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Plan Zagospodarowania Przestrzennego - informacje ogólne.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Daniel Nowok
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:11.04.2008 10:57

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
11.10.2019 12:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Osiewalska-Belok)
18.10.2017 11:32 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2017 11:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.10.2017 11:29 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2017 10:47 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.05.2017 10:46 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
10.05.2016 12:16 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2015 11:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
21.10.2015 11:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2012 10:28 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
28.08.2012 10:27 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.06.2010 12:34 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
11.04.2008 10:57 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)