Bartosz Pilny 26.09.2008 11:17

Wznowienie wykonywania działalości gospodarczej.

­

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Obywatelskich

Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej, pokój 303

Urząd Miasta - budynek „B”

ul. Piotra Niedurnego 46

 

Wymagane dokumenty

- wniosek – formularz CEIDG-1 (dostępny w katalogu „Jak załatwić sprawę?”).

 

Opłaty

Nie dotyczy.

 

Termin załatwienia

1 dzień.

 

Uwagi

- wniosek o wpis do CEIDG może być:

a) złożony w wybranym urzędzie gminy,

b) wysłany przesyłką rejestrowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe,

- jeżeli złożony wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,

Ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kontakt

tel.: 322-449-026 lub

tel.: 322-449-000 do 010 wew. 6304, 6305

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Wznowienie wykonywania działalości gospodarczej.
Podmiot udostępniający informację:Kancelaria Urzędu Miasta
Informację opublikował:Bartosz Pilny
Informację wytworzył:Bożena Rożek-Szymczak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:26.09.2008 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
07.05.2018 13:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
23.05.2016 14:22 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
07.10.2015 08:56 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.05.2015 13:35 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.03.2014 14:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
12.01.2012 09:41 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
04.08.2011 09:31 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
05.07.2011 13:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
15.02.2011 09:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.07.2010 12:33 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
20.10.2009 09:14 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
31.03.2009 13:53 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
19.03.2009 14:04 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
18.02.2009 13:19 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.01.2009 10:48 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
02.10.2008 08:38 Edycja dokumentu (Bartosz Pilny)
26.09.2008 11:17 Utworzenie dokumentu. (Bartosz Pilny)